Lehet jelentkezni a Montserrat hivatástisztázó és jezsuita jelöltház 2015/16-os tanévére.

>>>
Időpont: 
2015. november 25., szerda, 17:30
[...]
>>>

Ősszel újból indul az Iránytű hivatástisztázó műhelysorozat. Iránytű a fontos döntésekhez!

>>>
INIGO csoport

Az INIGO ifjúságpasztorációs és hivatásgondozó csoport a Jézus Társasága (Jezsuita Rend) által létrehívott új kezdeményezés, amelynek célja ifjúsági lelkigyakorlatok, lelkinapok minőségi vállalása. >>>

Jezsuita önkéntes év 2015/16

A Jezsuita Önkéntes Év fiataloknak kínál életre szóló közösségi tapasztalatot főállású szolgálat keretében. Önkéntesként azt a keresztény ideált valósítjuk meg, mely az evangéliumi lelkiség, a szociális igazságosság, a közösség és az egyszerű életstílus melletti elköteleződésen alapszik. Így válhatunk környezetünk számára az önzetlen szolgálat jelévé. >>>

Vallomások a hivatásról - Hiba György SJ

A veszprémi Regina Mundi plébánia munkatársai az alábbi interjút készítették Hiba György jezsuitával. >>>

rendbenvagyunk.hu

Több mint egy évezrede élnek velünk, köztünk Magyarországon. Történetük, tevékenységük történelmünk szerves része, gyakran alakítói ők. Nők és férfiak, akik életük középpontjába Istent helyezik.
Lehet így élni? Kik ők? Különcök a templomok, kolostorok mélyéről? Egy új honlap, a rendbenvagyunk.hu az ő életükről szól. >>>