Lemerültél? Tedd magad töltőre! Izzítsd át a szívedet Istenben. Fedezd fel Isten álmát rólad. Szent Ignác-i jellegű lelkigyakorlat Püspökszentlászlón. Csend, kiscsoport, ima, impulzusok.

>>>

A csíksomlyói pünkösdi búcsúra három napos gyalogos zarándoklatot szervezünk Székelyudvarhely – Csíksomlyó - Székelyudvarhely szakaszon. Ennek Székelyudvarhelyen lassan negyedszázados hagyománya van. Ezen idén mi jezsuiták és jezsuita szakkollégiumok diákjai, valamint a budapesti Jezsuita8-as szentmise fiataljai is részt veszünk.

>>>

Az idei tavaszi Jezsuita 8-as zarándoklatunk május 9.-én a Budapest körüli Élő rózsafüzérhez fog kapcsolódni. A Soroksár-Csepel-Nagytétény szakaszt fogjuk bejárni. A 17 km-es útvonal a Duna három ágát is keresztezi, közben városi, kertvárosi és természetközeli szakaszok váltakoznak. Lesz városáldás és csendszakasz, közös ima és éneklés, meglátogatva az út menti templomokat.

>>>
Lelkigyakorlat hivatáskeresőknek 2015 tavasz

Személyesen kísért, Szent Ignác-i lelkigyakorlat Dobogókőn. 2014. április 29-május 3. >>>

Papnap: gyere Te is papnak!

Mi a papság? Hogyan élnek az esztergom-budapesti egyházmegyés papok? Lehet, hogy papi hivatásom van? Milyen papként szolgálni? Papi életekről, örömökről, nehézségekről, kihívásokról. Újmisés, néhány éve és régebb óta szolgáló atyák. Papi hivatás iránt érdeklődőket várunk. >>>

INIGO csoport

Az INIGO ifjúságpasztorációs és hivatásgondozó csoport a Jézus Társasága (Jezsuita Rend) által létrehívott új kezdeményezés, amelynek célja ifjúsági lelkigyakorlatok, lelkinapok minőségi vállalása. >>>

Jézus Szíve litánia a XXI. században

A keresztény hit gyakorlása nem puszta hagyományőrzés. Ugyanannak a hitnek minden korban meg kell találnia a sajátos kifejeződési formáit. A Jézus Szíve litánia sem csak egyetlen, a hagyományos formában imádkozható. Kwon Min Ja, egy koreai Sacré Coeur nővér állított össze egy XXI. századi Jézus Szíve litániát. >>>