Ősszel újból indul az Iránytű hivatástisztázó műhelysorozat. Iránytű a fontos döntésekhez!

>>>

Személyesen kísért, Szent Ignác-i lelkigyakorlat Dobogókőn. 2014. október 22.-26.

>>>

Havi rendszerességgel találkozunk olyan fiatalokkal, akik kifejezetten a jezsuita szerzetesi életet szeretnék jobban megismerni.

>>>
Jézus Társasága feloszlatása és visszaállítása IV. rész

VII. Piusz pápa 1814. augusztus 7-én kihirdetett Sollicitudo omnium Ecclesiarum kezdetű bullájával visszaállította a Jézus Társaságát az egész világon. A visszaállítás új körülmények közé helyezte a jezsuitákat. Egy kevésbé bátor és túlságosan a régi világrendhez kötött Társaság született újjá, ami azonban mégis megpróbált az ignáci szolgálat szelleméhez hű maradni. Bartók Tibor SJ, a Szívben megjelenő cikksorozatának negyedik, befejező része. >>>

Videók a Társaság feloszlatásáról és újjáalapításáról

2014. augusztus 7.-én ünnepeljük a Jezsuita Rend visszaállításának 200. évfordulóját. Ebből az alkalmából számos történelmi előadás és kisfilm született. Íme egy válogatás. >>>

Személyesen kísért lelkigyakorlat a szociális testvéreknél

A szociális testvérek személyesen kísért lelkigyakorlatot tartanak fiatal nők számára 2014. szeptember 25. estétől szeptember 28. délutánig >>>