Időpont: 
2015. november 25., szerda, 17:30
[...]
>>>

Ősszel újból indul az Iránytű hivatástisztázó műhelysorozat. Iránytű a fontos döntésekhez!

>>>

A nyáron váltás történik a jezsuita hivatásgondozásban. Nagy Bálint veszi át Koronkai Zoltán feladatkörét, ő pedig Bálintét a miskolci iskolalelkészségben.
Ki is Bálint? Íme egy rövid bemutatkozás, írásban és videóval:

>>>
Vallomások a hivatásról - Hiba György SJ

A veszprémi Regina Mundi plébánia munkatársai az alábbi interjút készítették Hiba György jezsuitával. >>>

rendbenvagyunk.hu

Több mint egy évezrede élnek velünk, köztünk Magyarországon. Történetük, tevékenységük történelmünk szerves része, gyakran alakítói ők. Nők és férfiak, akik életük középpontjába Istent helyezik.
Lehet így élni? Kik ők? Különcök a templomok, kolostorok mélyéről? Egy új honlap, a rendbenvagyunk.hu az ő életükről szól. >>>

Nyári találkozás

Indult a vonatom. Próbáltam olvasni, de hamar abbahagytam. Belül egyfajta készülődést éreztem. Egy éve láttuk egymást utoljára. >>>

INIGO csoport

Az INIGO ifjúságpasztorációs és hivatásgondozó csoport a Jézus Társasága (Jezsuita Rend) által létrehívott új kezdeményezés, amelynek célja ifjúsági lelkigyakorlatok, lelkinapok minőségi vállalása. >>>