Századokon keresztül, amikor a jezsuitákról beszéltek, általában valamilyen nagy apostoli munkára, misszióra vagy oktatásra, de mindenképpen látványos tevékenységre gondoltak. De hogy valójában mi is lehetett ezeknek a küldetéseknek és misszióknak a gyökere, arra kevésbé kérdeztek rá. Az utóbbi évtizedekben viszont egyre inkább az érdeklődés középpontjába került a jezsuita munkák gyökere, a jezsuita lelkiség. Bartók Tibor beszél erről. Tovább about Az Ignáci lelkiségről

"bár elvileg nem létezhet olyan nézőpont, ahonnan úgymond „objektív rálátás” nyílna Szent Ignác lelkiségére, a híres- neves „jezsuita karizmára”, ez nem mentesít annak terhétől (és kiváltságától), hogy a tőlem telhető legnagyobb pontossággal meg ne kíséreljem rekonstruálni e spiritualitás legfontosabb elemeit és jellegzetességeit." Patsch Ferenc atya a Szív júniusi számában erre tesz kísérletet. Tovább about Patsch Ferenc SJ: Jezsuita spiritualitás, Tapasztalatból forrásozó lelkiség

A jezsuiták a szokásos hármas szerzetesi fogadalom mellett (szegénység, tisztaság, engedelmesség) negyedikként engedelmességet fogadnak Róma püspökének, hogy az egyház vezetőjeként a pápa bármikor bárhová küldheti a rendtagokat az egyház szolgálatára. Mit is jelent ez? A Szív 2013 júniusában megjelent cikkében olvashatunk erről. Tovább about Engedelmesség a küldetésben

Egy bencés szerzetes, aki Róma püspöke lett, akit az utókor a „nagy” jelzővel tüntetett ki, szétszórtságot és felületességet tapasztal a sok lelkipásztori teendője miatt. Nagy Szent Gergely pápa belső vívódása, amiről az alábbi prédikáció töredéke tanúskodik, azt hiszem minden korok lelkipásztorainak belső küzdelmét is tükrözi. Tovább about Egy elfoglalt püspök vallomása

Subscribe to RSS - lelkiség