Mit kerestek?

Nem véletlenül kezdi Jézus ezzel a kérdéssel az első találkozást Jánossal és Andással, akik később tanítványai lettek (vö. Jn 1,3540).  Mit is keresel? Mi az a kérdés, ami foglalkoztat? Először ezt érdemes tisztázni. A hivatáskeresésnek ugyanis több szintje van.

A. Életem egészének keresem az értelmét, a célját? Mi az életcélom? Mire alkotott az Isten?
B. Életre szóló elkötelezettségről gondolkodom (életállapotválasztás): megházasodjam, szerzetes, vagy pap     legyek? Mire hív az Úr?
C. Ha ezt már eldöntöttem, akkor ezen belül miképp tudom konkrétan megvalósítani ezt a döntést? Kivel kössek házasságot? Milyen szerzetesközösségbe vagy szemináriumba lépjek be? Mikor? 
D. Milyen szakmát válasszak? Maradjak-e abban a foglalkozásban, amit tanultam, vagy váltanom kellene?
E. Már választottam, de ezen belül, hogyan éljem a mindennapokat? Hivatáson belül is sok kisebbnagyobb döntés lehet, amiben keresnem kell az Isten akaratát. 

A honlapunkon főleg a B és C kérdéssel foglalkozunk, de a többi kérdésről is találhatsz szempontokat.

Érdemes elvégezned a kezdő gyakorlatot.

"Kérjetek és kaptok" - avagy imádozz a hivatásodért!

A hivatás ajándék. Végső soron Istentől jön, ezért kérnünk kell, hogy felfedezzük, felismerjük és befogadhassük.

Aktív keresés szükségessége – avagy gyakorlatozz!

Kérdéseinkre ritkán érkezik válasz tőlünk független módon. A hivatáskeresésben nagyon fontos, hogy aktívan keressünk, és megtegyünk konkrét dolgokat. Az utunk lassan, fokozatosan bontakozik ki. Az egész utat sosem látjuk előre, de egy lépést igen. Ehhez megkapjuk a világosságot: „a Te igéd lámpás lábam előtt” (Zsolt 119,105). Aztán lépnünk kell. Szent Ignác nem véletlenül beszél annyit a lelki gyakorlatokról. A különböző gyakorlatok egy-egy lépést jelentenek előre az úton. Konkrét lépések nélkül csak illúzió a hivatáskeresés.
Ezen a honlapon sok gyakorlatot találsz, amik segíthetnek.

Alapozás szüksége – avagy erősítsd gyökereidet!

Házat sem a tetőnél kezdik el építeni, így az élethivatás megtalálásánál is lényeges, hogy először az alapok legyenek rendben. Ilyen alap az Istennel való kapcsolat elmélyítése, az elkötelezett keresztény élet (hitismeretek, szentségi élet, közösség) és az életcél megfogalmazása. Erre lehet aztán építeni a további keresést.

Gyakorlatok az alapozáshoz

Az építkezés kövei

  • Alapozás után jó, ha életed részévé teszed a komolyabb napi imádságot. Jézussal való mély kapcsolat kontextusában fedezheted fel, hogy mi is az Ő terve veled.
  • Szerezz minél több reális ismeretet a komolyan szóbajöhető alternatívákról. Könyvek, és az internet mellett komoly személyes beszélgetés házaspárokkal, szerzetesekkel, papokkal rendkívül hasznos lehet. Hivatásukat szépen megélő családosokkal, papokkal, vagy szerzetesekkel való beszélgetés mágnesként hathat ránk, hogy mi is a helyünkre kerülhessünk. Szentek, főleg rendalapítók életét tanulmányozni szintén nagyon hasznos. Bennük ragyog fel legtisztábban egy életforma igazi arca.
  • Légy figyelmes az érzelmeidre, vágyaidra, gondolataidra. Jegyezd fel a lelki tapasztalataidat, a különböző döntési alternatívákkal kapcsolatos benyomásaidat, érzéseidet, vágyaidat. Pár hónap múlva lelki naplódra visszatekintve nagy segítségedre lehet ez, hogy kirajzolódjon előtted egy világosabb kép arról, hogy mire is hívhat az Úr.
  • Keress valakit, akivel tudsz beszélni a benned formálódó kérdésekről, tapasztalatokról. Lelki kísérés nagy támasz lehet a megkülönböztetési folyamatodban.
  • Próbáld ki magad! Ha azon gondolkodsz, hogy életedet hogyan szentelheted mások szolgálatára (minden élethivatás erről szól, akár családos, papi vagy szerzetesi!), érdemes kicsiben elkezdeni. Keress valamilyen szolgálatot, önkéntes munkát, karitatív tevékenységet, ami mások segítéséről szól, és amit rendszeresen tudsz végezni.
  • Vegyél részt hivatástisztázó programokon! Számos szeminárium és szerzetesrend ajánl fel hivatástisztázó programokat (pl. nyílt napok, lelkigyakorlatok, hivatástisztázó kurzus, stb.). Ezek alkalmak arra is, hogy hozzád hasonló, hivatásukat kereső fiatallal találkozz.
  • Légy türelmes! Nem kell kapkodnod. A döntéshez idő kell. Meg kell érlelődnie. Sose kapkodj. A sietség nem jó tanácsadó.
  • Ne is húzd végtelenségig a döntést. Tökéletes biztonságod sosem lesz. Merj bízni Istenben és dönts! Bátraké a világ!