"A felvételnél általánosságban érvényes: Istennek minél több természetes és kegyelmi adományaiban részesültek az illetők a Társaság Institutuma szerinti istenszolgálat előmozdítására, és minél alaposabb próbatételekben mutatták meg értékeiket, annál alkalmasabbak a felvételre."
Szent Ignác

Examináció?

Az Examináció – azaz felvételi vizsgálat – a jezsuita rendbe való belépés kapuja. Ez általában a jelöltév végén következik be, de indokolt esetben vannak kivételek is, amikor jelöltség nélkül is examinálunk valakit (pl. az illetőt évek óta ismerjük, ő is ismeri a rendet, elég érett, stb.).

Miből áll?

Lelki önéletrajz

Az examinációs eljárás során a jelentkezőnek meg kell írnia egy lelki önéletrajzot, amelyben áttekinti, hogyan vezette Isten az eddigi életében, miképp érlelődött meg benne a szándék, hogy jezsuita legyen.

Orvosi és pszihológiai vizsgálatok

Ezután alapos orvosi és pszihológiai vizsgálatok következnek, melyek az apostoli munkára és a közösségi életre való alapvető emberi alkalmasság, teherbíró képesség, fizikai és lelki egészség  fokát igyekszik megállapítani.   

Jezsuitákkal való beszélgetés

Ezt követi az eljárás középpontja. A jelentkező négy különböző jezsuitával beszélget (ők az ún. examinátorok), akik alaposan kikérdezik őt az élete, hitbeli fejlődése és hivatása felől. A hosszú beszélgetések eredményét az examinátorok továbbítják a tartományfőnöknek.

Döntés

A tartományfőnök az összes rendelkezésére álló anyag alapján, imádságos megfontolás után dönt a felvétel kérdéséről.