Kezdjük az elejéről. A jezsuita rendbe való felvételhez nem feltétlen szükséges az előzetes nyelvismeret. Viszont arra a képességre szükség van, hogy valaki a Társaságban elsajátítson legalább egy idegen nyelvet. A Társaság hivatalos nyelve az angol ezért ezt minden jezsuitának el kell sajátítania legalább kommunikációs szinten. Ez a minimum.

Azt is el kell viszont mondani, hogy a jezsuita rend nemzetközi közösség és ha valaki nem szerzetes testvér, hanem pap szeretne lenni, akkor az hosszú és nemzetközi képzési helyeken való tanulmányokkal jár. Ma egyébként is a tudományos élet és az általános műveltség alapkövetelménye a nyelvtudás, ezért egy papnak készülő jezsuitától is elvárható, hogy legalább egy modern nyelvet igen jól tudjon. Komolyabb tudományos munkához viszont ez kevés. A gyakorlat az, hogy a legtöbb jezsuita pap 2-3 idegen nyelven beszél, de van, aki még többet.  

Ami az ókori nyelveket illeti. Ez képzési helytől függ. Teológiai fakultásainkon az újszövetségi tanulmányok miatt alapvető görög nyelvismeret megszerzése szokott a cél lenni. A latin, és a héber inkább fakultatív kurzusokon sajátítható el, nem kötelező.