A szerzetesélet kezdete. Újoncidő, amikor a szerzetesi életmód alapjait sajátítják el a belépők.

Aki jezsuita szeretne lenni, először két évig tartó noviciátusi időt tölt a Rend kötelékeiben. Ez az az idő, amikor az ember begyakorolja magát a jezsuita életbe: az imába, a közösségi életbe, a jezsuita lelkiségbe és eljárásmódba. Ez az idő az önismeret és az intenzív párbeszéd ideje is, elsősorban a Jóistennel, és a társakkal. A novíciusokat egy lelkivezető, a novícius mester kíséri lelki és közösségi élményeik megértésében és elmélyítésében.

A noviciátus egy intenzív lelki út, amelynek központjában a 30 napos lelkigyakorlat áll. A noviciátus idejéhez tartoznak más gyakorlatok (probációk) is, melyekben szintén kipróbálhatja magát a novícius: kórházi szolgálat, fogyatékkal élő emberek, hajléktalanok segítése, gyalogos zarándoklat, stb.

Ez a két év tehát a próbatételek ideje is: a novícius szívében próbára teszi a Rendet, hogy kívánja-e elkötelezni magát a Renddel szemben, ugyanakkor a Rend is igyekszik megismerni a novíciust, hogy majd elkötelezhesse magát mellette. Ez a kipróbálás teljes szabadságban történik, ezen két év alatt mindkét fél bármikor meggondolhatja magát. A két éves próbaidő után a novícius örök fogadalmakkal kötelezi el magát, hogy szegényen, tisztán és engedelmesen követi a mi Urunkat Jézust, és belép az Ő Társaságába.