A magyarszéki Kármelben sokféle lelkigyakolat várja az Istent keresőket.>>>

Az önismereti munka során a belső erőforrások felkutatására és az
életfeladatokkal való megküzdésre összpontosítunk. Hogyan kapcsolódunk
önmagunkhoz, egymáshoz és az egymás felé tett gesztusainkkal, a belső
zenénkkel, a csöndünkkel az álomképeinkkel és a szimbólumainkkal? Hogyan
köti össze a múltunkat és a jövőnket az "itt és most"-ban való teljes és
alkotó jelenlétünk?>>>

Lelkigondozói beszélgetések fiataloknak>>>

Párkapcsolat, házasság, szexualitás - keresztény szemmel, értelmesen. Tomka Ferenc atya és a káposztásmegyeri plébániához tartozó hívek blogja. >>>

Mi az a "test teológiája"? Ezt a munkacímet adta II. János Pál pápa első nagy, tanító célzatú munkájának, melyben az ember születéséről gondolkodik, különösen a szexualitás és az erotikus vágy vonatkozásában. Immár egy honlap is létrejött II. János Pál szemléletének népszerűsítésére.>>>

A szemlélődés és a cselekvő élet összekapcsolása a világi életben, osztozás Jézus názáreti rejtett életében, aki 30 évet élt rejtettségben, Atyjával benső kapcsolatban, erőt meríteni az Eucharisztiából a mindennapi élethez, testvéri szolgálat - e lelkiség kulcsszavai.>>>

Néha úgy érzed, nem tudod, hol tartasz az életben? Zsákutca felé haladsz, nem veszed észre a STOP táblát, esetleg forgalommal szemben találod magad az egyirányú utcában? Nem tudod, hol a kiút a körforgalomból? Mindig van lehetőség az újratervezésre! Ne sodródj a forgalomban, hanem lassíts, parkolj le, keress új koordinátákat az életedhez! Ebben segít a Sacré Coeur nővérek útkereső műhelye, ahol nyolc estén keresztül együtt keressük az utat, amire Isten hív téged.>>>

Lelkinap fiatal nők részére a Jézus Szíve Testvérek szervezésében.>>>

November 16-án a Jezsuita 8-as mise után a Loyola Caféban a Szent Szív Társaság – Sacré Coeur nővérek (RSCJ) mutatkoznak be. November 26.-án pedig Dr. Margret Fühles RSCJ (Bonn) német nyelvű előadása (tolmácsolással): A Szív spiritualitása – Szent Szív tisztelet a posztmodern korban?!>>>

Azokat a 24-35 éves lányokat várjuk, akik azt szeretnék eldönteni, hogy van-e szerzetesi hivatásuk.>>>

Mik az én adottságaim? Mire vágyok? Mi az életcélom, amiért kész vagyok áldozatot hozni, és ami nélkül értelmetlennek látnám életem? Milyen kihívásokat jelent családban férjnek és apának lenni, illetve közösségben szerzetesnek lenni? Milyen gyümölcseit látjuk az egyes életformáknak?>>>

Több mint egy évezrede élnek velünk, köztünk Magyarországon. Történetük, tevékenységük történelmünk szerves része, gyakran alakítói ők. Nők és férfiak, akik életük középpontjába Istent helyezik.
Lehet így élni? Kik ők? Különcök a templomok, kolostorok mélyéről? Egy új honlap, a rendbenvagyunk.hu az ő életükről szól.>>>

Elindult az egyik testvér közösségünk, a Szent Szív Társaság (Sacré Coeur nővérek) blogja, ahol a saját útjukat, élethivatásukat kereső fiatalok kaphatnak inspirációt, támogatást.>>>

A 2014/15-as tanévben, a Jézus Szíve Társasága hivatástisztázó évre hívja azokat a 20-35 év közötti nőket, akik a mindennapi munkájuk vagy tanulmányuk mellett, imádságos keretek között, közösségben élve szeretnék felfedezni, milyen életállapotra kaptak meghívást.>>>

Bibliodráma nyitott csoport Budapesten.>>>