"Ezt az életformát nem újdonságok utáni vágyból, nem is képzelt mesék, hanem a szerzetesi élet első és hiteles tanúságtételei alapján vállaltuk. A mi célunk, hogy a szívünket Isten felé irányítsuk, és utat készítsünk neki, hogy amikor eljön és zörget, azonnal ajtót nyissunk (vö. Lk 12,36), mert Ő mondja: »Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem« (Jel 3,20)”"
Részlet a Kármel ősi írásaiból

Lelkigyakorlatok a Kármelben

VÉDNÖK: UDVARDY GYÖRGY pécsi megyéspüspök

 

Május 9-11. (péntek délutántól vasárnap délutánig) "A SZERETET HIMNUSZA" címmel lelkigyakorlatot tart Stella Leontinkanonok, plébános atya (Balassagyarmat).

Május 23-25. (péntek délutántól vasárnap délutánig) "EGY KIS VIRÁG TAVASZI TÖRTÉNETE" címmel lelkigyakorlatot tartKis Szent Terézről nevezett Kovács Csaba Albert kármelita atya.

PAPOKNAK: Augusztus 26-28. (kedd délutántól csütörtök délutánig) "'KÖVESS ENGEM!' - A PAPI ÉLET FŐBB LÉPÉSEI ÉS DIMENZIÓI" címmel Székely János püspök atya tart lelkigyakorlatot.

Szeptember 5-7.  (péntek délutántól vasárnap délutánig) "MEGRAGADVA ÉS ELRAGADVA A FELTÁMADT KRISZTUSTÓL" címmel Nyiredy Maurus bencés atya tart lelkigyakorlatot.

 

HÁZASPÁROKNAK: Szeptember 26-28 (péntek délutántól vasárnap délutánig) "A HÁZASSÁG MINDIG MEGÚJÍTHATÓ" címmel Bíró László püspök atya tart lelkigyakorlatot. 

A lelkigyakorlatokra a vendeg[kukac]karmelita.hu e-mail címen lehet jelentkezni.

Hozzájárulás a költségekhez: a résztvevőktől adományt fogadunk el.

(Megértésüket kérjük, hogy a fenti lelkigyakorlatokra bejáró résztvevőket nem tudunk fogadni.)

KÁRMELHEGYI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁT TRIDUUMMAL ÜNNEPELJÜK, MELYET MAJNEK ANTAL MUNKÁCSI MEGYÉSPÜSPÖK ATYA TART:

Július 14-15-16-án (hétfőn, kedden, szerdán) az esti 6 órai szentmisékben.

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Ezt az életformát nem újdonságok utáni vágyból, nem is képzelt mesék, hanem a szerzetesi élet első és hiteles tanúságtételei alapján vállaltuk. A mi célunk, hogy a szívünket Isten felé irányítsuk, és utat készítsünk neki, hogy amikor eljön és zörget, azonnal ajtót nyissunk (vö. Lk 12,36), mert Ő mondja: »Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja nekem az ajtót, ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem« (Jel 3,20)”

Ennek az életmódnak kettős célja van. Az első célt, a szív tisztaságát az erények fáradságos gyakorlásával lehet elérni, Isten kegyelmének támogatásával. A szív tisztaságán és a szeretet tökéletességén át érkezik el a lélek a második célhoz, mely Isten hatalmának és a mennyei dicsőségnek tapasztalati megismerését hozza magával, amint az Úr mondta: »Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom őt, és kinyilvánítom magamat neki« (Jn 14,21).

Amikor Isten a monachusok első és legjelentősebb feje, Szent Illés próféta elé adta a fenti ígéretekben kifejezett célokat, bennünket akar meggyőzni, kövessük őt, hogy tökéletesek legyünk, miként a mennyei Atya tökéletes (vö. Mt 5,48), s hogy mindenekelőtt a szeretetet birtokoljuk, mely a tökéletesség köteléke (vö. Kol 3,14). (Részlet a Kármel ősi írásaiból, Az első monachusok neveléséből)