NÁZÁRET

- a szokásos keresztény hétköznapok,

- az „utolsó hely” megélése,

- osztozás Jézus názáreti rejtett életében, aki 30 évet élt rejtettségben, Atyjával benső kapcsolatban,

- a hétköznapok értékének felfedezése,

- képességeink és határaink felelősségteljes megtapasztalása.

SZEMLÉLŐDŐKÉNT A VILÁGBAN

- a szemlélődés és a cselekvő élet összekapcsolása a világi életben,

- a szemlélődés útjainak keresése a mindennapokban.

AZ EVANGÉLIUM, AZ EUCHARISZTIA, A SZENTSÉGIMÁDÁS

-Jézust jobban megismerni az Evangéliumokból,

-mindenben azt tenni, mondani és gondolni, amit Jézus tenne, mondana és gondolna,

-közösségben átgondolni és felfedezni, mit jelent élni az Evangéliumot,

-erőt meríteni az Eucharisztiából a mindennapi élethez,

-a rendszeres Szentségimádás életünk alapja, hogy

-az egész élet Szentségimádássá legyen s így

-visszatükrözzük általa Jézust, s elvigyük Őt mindenhová, különösen a legszegényebbek közé.

ÉLETVIZSGÁLAT

-engedelmesség Isten akarata iránt,

-testvéri szolgálat egymás iránt,

- egy életszakasz szemlélése a mindennapok eseményei, örömei és nehézségei mentén,

-nyitottá válni az újra, így jobban az Istenre bízni önmagunkat, életünket.

SIVATAG

-a pusztaság megtapasztalása a valóságban és a lelki életben,

-élethelyzeteink, ahol szükséget szenvedünk, és kihívások elé nézünk,

-„sivatagi napok” átélése, melyek a hallgatás, a csend, az önvizsgálat és az ima ideje,

-a sűrű mindennapok között megállni és mindent elhagyni, ami megterhel minket, csendes idő, hogy Istent keressük és embertársainkra is figyeljünk, szükségüket meglássuk és elinduljunk feléjük.

Lelkiségi programok:

-       sivatagi nap minden hónap 2. vasárnapján Vasad kápolnájában, melynek védőszentje Boldog Károly testvér, "Éljük az Evangéliumot Charles de Foucauld-val",

-       havonta egy szentmise a Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség testvériségében,címe: 1094 Budapest, Márton u. 1/B. VI.em. 15., telefon: (1) 359-9755 E-mail: budapest@jezuskistestverei.hu

-       Názáreti imaórák a hónap 1. és 3. szerdáján 18 órától a 1064. Bp. Vörösmarty u. 40. Oltáriszentség kápolnában.

-       Műsor a Mária Rádióban: Názáreti lelkiség Boldog Charles de Foucauld nyomán – havonta 35 percben.

-       Minden év december 1-én közösen ünnepeljük Boldog Charles de Foucauld liturgikus ünnepét.

További programok, tájékoztatás: 

         Medgyessy László: emmanuel@nazaret.hu, Tel: 30/610-8295

Info:

- www.nazaret.hu

- www.jezuskistestverei.hu

- www.charlesdefoucauld.hu

- www.charlesdefoucauld.org

 

 

 

 

Az Önátadás imája

Atyám,

átadom magamat Neked,

tégy velem tetszésed szerint.

Bármit teszel is velem, megköszönöm,

mindenre

kész vagyok,

mindent elfogadok,

csak akaratod bennem és

minden teremtményedben beteljesüljön.

Semmi mást nem kívánok Istenem.

Kezedbe ajánlom lelkemet,

Neked adom Istenem,

szívem egész szeretetével,

mert szeretlek, és mert szeretetem

igényli,hogy egészen Neked adjam át magam,

hogy végtelen bizalommal

egészen kezedbe helyezzem életemet,

mert Te vagy az én Atyám.

Ámen

Boldog Charles de Foucauld