Lelkigondozói beszélgetések fiataloknak.

A  Párbeszéd Háza új intézménye, az Oázis Lelkigondozó Szolgálat 2014. február 11-től megkezdi működését.

Szolgálatunk egy bécsi intézmény, a Gesprächsinsel mintájára jött létre.

Küldetésünk, hogy szerzetesrendek és laikusok összefogásával működjön a belvárosban egy lelkigondozói beszélgetésekre lehetőséget adó szolgálat, ahol a legősibb szerzetesi tevékenység – a meghallgatás - a ma emberének segít. Célunk a fiatal felnőttkor és a családok élethelyzeteinek lelkipásztori támogatása.

Az „OÁZIS” programban arra vállalkozunk, hogy szerzetesi hagyományainkra építve,  korszerű pasztorálpszichológiai, lelkigondozói, lelkivezetői ismeretekkel, és a különféle élethelyzetekben szükséges információkkal fogadjuk a betérőket.

Egy alkalmas találkozás keretei között, a hitünk szerinti Istenközpontú spiritualitásból merítve, „segítő beszélgetés”, gyógyító meghallgatás által tesszük jelenvalóvá számukra Isten valóságát: hogy nincsenek egyedül!

Szeretettel várunk!