"A Társaság léte nem emberi eszközöknek köszönhető. Ezek által tehát megőrizni és gyarapítani sem lehet, hanem csak mindenható Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus kegyelmével. Egyedül Őbelé kell vetnünk reményünket, hogy őrizni és fejleszteni fogja azt a művet, amelyet kegyes volt kezdeményezni a maga szolgálatára és dicséretére és a lelkek segítésére. Ennek a reménynek megfelelően az első és legmegfelelőbb eszköz az imádság és a szentmise áldozat."
Szent Ignác

November 9.-én vasárnap, a jezsuita mindenszentek ünnepéhez (november 5.) kapcsolódva szeretettel hívjuk barátainkat, hogy imádkozzunk együtt jezsuita hivatásokért.

Program:

20.00 Szentmise (jezsuita nyolcas)

Miséző: Koronkai Zoltán SJ.

A szentmisében Horváth Ferenc skolasztikus fog tanúságot fog tenni a jezsuita hivatásról.

21.00-21:30 Szentségimádás

21.30 Találkozás jezsuitákkal a Loyola Caféban

 

Helyszín:

Jézus Szíve templom, Budapest, Mária u.

Időpont:

2014. november 9.