"Nekem nagyon tetszett a sorozat, nagyon hasznos, sokrétű volt. Rengeteg kérdésemre választ kaptam. Azok a szempontok kerültek elő, amelyek szerintem a legfontosabbak, a legalapvetőbbek. Sok bölcsességet tanultam belőle, a józan gondolkodás fontosságát. Megerősített abban, hogy bízzak másban, merjem megosztani a gondolataimat, érzéseimet. Segített leküzdeni gátlásaimat, bátortalanságomat. Segített a helyes irányt felismerni."
egy korábbi résztvevő

Mi az „Iránytű”?

Az Iránytű Hivatástisztázó Műhelysorozat, 2007 februárja óta működik a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, két összefüggő félévben.

Az Iránytű célja, hogy segítse azokat a 18 és 35 év közötti szabad állapotú fiatalokat, akik hivatásukat keresik. A vezetők nem hozzák meg helyettük a döntést, nem beszélik rá a keresőket valamelyik életállapotra. A résztvevők csupán támpontokat kapnak, egy „iránytűt a kezükbe”, melyet aztán ők maguk kell használjanak az életük fontos döntéseinek meghozatalában.

A műhelysorozat központi témái: az istenkapcsolat, imádság, önismeret, megkülönböztetés, döntés, a főbb életállapotok: házasság-család, szerzetesség, papság.

Az alkalmak végén a résztvevők feladatokat kapnak, melyek segítenek elmélyíteni a hallottakat. Ez tulajdonképpen a hétköznapok lelkigyakorlatának egy formája, elsősorban az egyéni imádságra próbálnak serkenteni, hisz a hivatást leginkább az Úrral való személyes kapcsolatban lehet tisztázni. Emellett a résztvevők lehetőséget kapnak arra is, hogy a vezetőkkel rendszeresen beszélgethessenek a bennük zajló folyamatokról.

Az alkalmak időpontjai: 

Az Iránytű alkalmaira kéthetente szerdánként kerül sor, 18-20.30-ig.

Az első félév időpontjai:

2015. október 7, október 21, november 4, november 18, december 2, december 16.

A második félév időpontjai:

2016. március 2, március 16, március 30, április 13, április 27, május 11.   

Helyszín: Sapientia Főiskola, Budapest, V. Ker. Piarista köz 1.

Jelentkezés módja: írj egy emailt az iranytusapi@gmail.com–ra.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 21.

A jelentkezőkkel egy személyes beszélgetés is lesz a kurzus előtt.

Tervezünk még néhány különleges alkalmat: családos napot, hétvégi látogatást egy kolostorban és a tavasz folyamán egy látogatást az esztergomi szemináriumban is.

Milyen is az iránytű?

Íme, néhány tanúságtétel korábbi résztvevőktől:

  • Nekem főleg sok-sok kérdés szabad megvitatását jelentette: mert amíg pl. a családban, barátok között (még) nem akartam ilyen gondolatot feltárni, addig itt velem hasonló korú fiatalokkal, hasonló problémával foglalkozhattam nagy felelősséggel. A kétszer hat alkalom alatt valami közösség-hangulat vagy élmény is kialakult. A diszkréciót, a jóindulatot, a segítőkezet jelentette nekem az Iránytű.
  • Nekem nagyon tetszett a sorozat, nagyon hasznos, sokrétű volt. Rengeteg kérdésemre választ kaptam. Azok a szempontok kerültek elő, amelyek szerintem a legfontosabbak, a legalapvetőbbek. Sok bölcsességet tanultam belőle, a józan gondolkodás fontosságát. Megerősített abban, hogy bízzak másban, merjem megosztani a gondolataimat, érzéseimet. Segített leküzdeni gátlásaimat, bátortalanságomat. Segített a helyes irányt felismerni.
  • A feladatok jók voltak, mert elgondolkodtattak és egy kicsit közelebb vittek a döntéshez. A szentírási olvasmányok is remekül passzoltak a tematikába. Új volt, hogy mennyire mélyen, személyre szólóan is lehet olvasni a Bibliát. Új imamódszereket ismertem meg. Jók voltak a közös feladatok és beszélgetések is. Az időbeosztás is jó volt, észre sem vettem és elröppent ez a két és fél óra.
  • Úgy érzem, kicsit tisztázódtak bennem a dolgok: nem kötelességtudatból kell szerzetesnek menni. Isten azt akarja, hogy boldog legyek és üdvösségre vezető lehet a házasság is! Azt hiszem, nagyon erős bennem a vágy a kizárólagosságra - nem vagyok még benne biztos, de talán inkább valaki feleségének szán az Úr.
  • Leginkább az tetszett, hogy különböző rendekből jöttetek, és mindegyiktek nagyon őszintén beszélt tapasztalatairól. Nagyon gyakorlatias volt. Jók voltak a témák, azok sorrendje, felépítése és a házi feladat is. Az utolsó alkalom, a kérdésekre adott válaszok különösen tetszettek, ismét az őszinteség miatt. Itt tényleg kaptam konkrét válaszokat.
  • A legtöbb segítséget a meghívott előadók, illetve a kérdéseinkre adott válaszok jelentették számomra. A „házi feladatok” közül a bibliai részek adtak igazán sokat. Nagyon tetszett a papság, a szerzetesség és a házasság összehasonlítása. A különböző imák „tanulása” nagyon jó volt.
  • Nagyon sokat kaptam. Leginkább magamról tanultam. De nagy ajándék volt sok találkozás is. Mindenképp hitem csúcspontjaként éltem meg, és ezt nagyon köszönöm nektek és a Jóistennek!

Kik vezetik?

 

Fecske Orsolya, SSS

A Komárom- Esztergom megyei Lábatlanról származom, 1973-ban születtem. Tanulmányaimat Budapesten, majd a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, végül pedig a Római Képzőművészeti Akadémia festő szakán végeztem. Innen visszatérve léptem be a Szociális Testvérek Társaságába, melyet akkor már régóta ismertem, szerettem. 2010- ben tettem örökfogadalmat, és azóta a művészi munka mellett rendszeresen foglalkozom hivatásukat kereső fiatalokkal is, nekik szóló lelki napok, különböző programok lebonyolításával, szervezésével. Részt vettem jelentkezőink, novíciáink képzésében, tanításában, és jelenleg is egy olyan közösség tagjaként élek, amely otthont ad a noviciátusnak, és alkalmanként ismerkedő fiataloknak is.

http://szocialistestverek.hu/

 

Mézinger Gabriella testvér, Jézus Szíve Társasága

1978-ban születtem Máramarosszigeten (Partium, Románia).  Isten meghívó szeretete gimnazistaként szólított meg. Sokat jelentettek számomra a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok, útkeresésem fontos állomásai. 2005-ben léptem be a Társaságba, azóta Budapesten élek. Tanulmányaimat Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetemen végeztem, hittan-angol szakon.  2009-2011 között az Ignáci Lelkiségi Központ lelkigyakorlatos képzésén csoportos kísérést tanultam.  Pedagógus végzettségem 2012 nyarán a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében mentálhigiénés szakember és szervezetfejlesztő képesítéssel egészült ki.

Közösségünkben 2009-től hivatás-referensként szolgáltam, részmunkaidőben pedig angolt tanítottam az Interaktív  Nyelviskolában, Budapesten. Apostoli szolgálatom részeként fiatalokat kísértem lelkinapokon, lelkigyakorlatokban. 2011 szeptemberétől Tyukodi Beáta rendtársammal a hivatásgondozás és ifjúságpasztoráció szolgálatát végezzük közösségünkben. 2012 szeptemberétől szolgálatom része olyan fiatal nők kísérése, akik a közösségünk hivatástisztázó évére jelentkeztek. (Emmausz Ház).

További információ: www.sjc.hu

 

Petres Erika Lúcia OP

1975-ben születtem, Csíkszeredában nőttem fel. 1994-ben léptem be az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Domonkos Nővérek Kongregációjába, megosztani másokkal is az örömhírt Isten szeretetéről. Tanulmányaimat Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Főiskolán végeztem angol szakon, majd Rómában a Pápai Gergely Egyetemen (Gregoriana) filozófia szakon, ahol 2012-ben szereztem meg a doktorátusomat. Az elmúlt tíz évben Szombathelyen, majd Szegeden tanítottam filozófiát, és két éve a Sapientia Szerzetesi Főiskolán tanítok metafizikát, logikát és filozófiatörténetet. Fiatalokkal szerzetesi életem kezdete óta foglalkozom, 2011 augusztusában a hivatásgondozás lett a tanítás mellett a fő szolgálatom.

További információ: www.domonkosnoverek.hu

 

 

 

Dr. Csépányi Gábor

1977-ben születtem Budapesten. Nyolc éves koromban kezdtem ministrálni az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánián. Erdész, orvos, majd pap akartam lenni. 2004-ben a Semmelweis Egyetemen általános orvosként végeztem, majd tanulmányaimat az esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben folytattam. 2010-ben pappá szenteltek. (Ez nagyon klassz dolog!) 2010-12 között a római Gregoriana egyetemen tanultam még egy kicsit, és 2012-től vagyok a Budapest-Városmajor Jézus Szíve Plébánia káplánja. Szeretek kirándulni és kirándulni is. 2014. áprilisától vagyok az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hivatásgondozó referense. E-mail címem: gabcsep77@gmail.com

http://www.esztergomiszeminarium.hu/

 

 

 

Nagy Bálint SJ

Jezsuita pap vagyok, 1997-ben léptem be a Jézus Társaságába. Szerzetesi képzésünk egészen különböző gyakorlatokból áll, amelyekben elöljáróim új és új helyekre és helyzetekbe küldtek, hogy próbára tegyem önmagam, vajon megtalálom-e Istent és az otthonomat Benne? Vagy még jobb lenne ezt úgy kifejezni, hogy vajon engedem-e, hogy Ő megtaláljon engem? Vágyom-e Rá? --- Ha most ránéztek saját életetekre, talán Nektek is van tapasztalatotok arról, amikor közel éreztétek magatokhoz az Urat. Ha akartok, kérlek meséljetek majd... Úgy örülnék, ha el tudnánk időzni itt Nála és arra tartani, amerre Ő hív, és nem azokat a hangokat erősíteni magunkban, amelyek eltávolítanak Tőle, és félelmeinkbe zárnak. Kérem az Urat ezért és Értetek. 

Facebook: balint.nagysj

Email: nagy.balint@jezsuita.hu

Honlap: http://hivatas.jezsuita.hu/

 

Iránytű Irodalomjegyzék

 

Önismeret –emberi alapok

 

Josef Maureder SJ, Emberré válni, a beteljesült élet felé, Korda, 2008.

-remek könyv a keresztény emberképről és önismeretről

 

Maurice E. Wagner: Vagyok-e valaki? A helyes önértékelés fontossága (Harmat Kiadó)

- Buda Béla ajánlásával - alapvető könyv az önismeretről

 

Gabriel Calvo: Tükrön innen, tükrön túl (Mécs Családközösségek kiadásában)

- Gyakorlati megközelítésű, sok kérdés mentén hív  mélyebb önismeretre. Kapható.

 

Gyökössy Endre: Magunkról magunknak (Szent Gellért Kiadó)

- 12. kiadást megért alapmű, kapható.

 

Dr. Lawrence Crabb: Mélybenéző (Harmat Kiadó) - Barsi Balázs előszavával

- Nagyon jó könyv mind pszichológiai, mind pedig lelkiségi szempontból.

 

Andre Louf: Gyengeség és kegyelem, Bencés lelkiségi füzetek sorozat, kapható

 

Anselm Grün: Imádság és önismeret, Bencés lelkiségi füzetek, 15.

-Ez most nem kapható sajnos, pedig nagyon jó.

 

Bagdy Emőke. Utak önmagunkhoz (Kulcslyuk Kiadó)

-       hasznos olvasmány önismeretről, emberi kapcsolatokról

 

Lelkiség, imádság

Jálics Ferenc, Tanuljunk imádkozni, Korda.

- remek bevezető könyv az imaéletbe

André Louf, Uram taníts meg minket imádkozni, Bencés

Bernhard Meuser, Imádkozni: szomjas vágyakozás, Kairosz, 2012.

Nemes Ödön, Ima és élet I, Korda, 2002.

Frielingsdorf: Istenképek, Szent István kiadó

- klasszikus mű az istenképekről

Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása, Bencés

Szentmártoni Mihály, Istenkeresésünk útjai, Agapé, 2000.

- átfogó mű a lelkiéletről

Corona Bamberg, Az emberség ára, (Kármel látóhatára)

Mócsy Imre, Nyitott szívvel, Szent István, 1980.

- egy régebben megjelent könyv de remek módon tárgyalja a Szent Ignáci imádságos módszereket, és kiváló tanácsokat tartalmaz az imaélethez

Pablo Martínez, Imádság és lelkialkat (Harmat Kiadó)

Pál Ferenc: Természetes spiritualitás (Kairosz Kiadó)

Istenkapcsolatról a  lélektani és spirituális feljődés tükrében

 

Hivatáskeresés - döntés

 

Josef Maureder SJ, Arra tartunk, amerre tekintünk. Hivatást élni ma. Korda, 2006.

-Hivatáskeresésről talán ez a leghasznosabb könyv, ami az elmúlt években magyarul megjelent.

Fabio Cirardi, Hogyan kövessem? Válasz Jézus hívására, L’Harmattan-Sapientia, 2010.

-Nagyon jó összefoglaló könyv az életállapotokról.

Hans Schaller SJ, Útkeresés, Korda.

- döntéshozatalról, útkeresésről

Hans Schaller SJ, Hit, hűség, hivatás, Korda, 2001.

Stefan Kiechle SJ, Hogyan döntsek? L’Harmattan-Sapientia, 2011.

- a döntéshozatalról, főleg ignáci szempontok alapján

Eamon Tobin, Segíts nehéz döntéseimben, Korda, 2010.

- rövid kis könyv a döntéshozatalról

Anselm Grün, Hogyan döntsek? A döntés bátorsága, Bencés

- jó szempontok és bátorítás döntéshozatalhoz

Házasságról:

 

Tomka Ferenc, Biztos út, Szerelemről, szexualitásról értelmesen, Szent István Társulat, 2010.

-egy remek, mai nyelven megfogalmazott, gyakorlatias könyv

Karol Wojtyla: Szerelem és felelősség, Kairosz, 2010.

-egy elméleti munka, melyben a test teológiája először került megfogalmazásra

II. János Pál: A test teológiája, Kairosz, 2008

Christopher West, A Test Teológiája kezdőknek, 2010

Christopher West, Jó hírek a házasságról és a szexualitásról, Szent István Társulat, 2011

Friedrich E. Frhr V Gagern, A házastársi szeretet-szövetség,Szent István Társulat

-egy régebben megjelent mű, de ma is aktuális tartalommal

Én meg Te, Mi, A megismerkedéstől a családalapításig, Noe, 1993.

- egy komplett jegyesoktatás anyaga

Gyökössy Endre, Ketten hármasban, Újember

Varga Péter, Spielhózni, 2010

- egy gyakorlatias könyv a párkapcsolatról és a tisztaság megéléséről

Gudrun Kugler: Senki sem magányos sziget (Szent István Társulat)

-       házasságra készülőknek, házastársra vágyóknak

Anselm Grün: Ami a szerelmet táplálja (Dialog Campus Kiadó)

-       Kapcsolat és spritualitás

Gary Chapman: 12 dolog amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt (Harmat)

-       Jegyeseknek olyan témákat kínál, amit érdemes átbeszélni

Pál Ferenc: A függőségtől az intimitásig (Kulcslyuk Kiadó)

-       intimitásról, meghitt kapcsolatról, függőségről,  kötődésről szóló izgalmas olvasmány

Papságról:

Beran Ferenc, Értük szentelem magam, A papság teológiája, Szent István Társulat, 2010.

-papság teológiája és története

Gisbert Greshake, Pap vagy mindörökké, Szent István Társulat, 1985.

-alapos mű a papság teológiájáról

Az első szeretet, Boldog papok vallanak, Bencés, 1992

-papi vallomások

A pap és a nő, Körösiné Melk Hilda, Magyar Balázs, és Varga László beszélgetéseiből, Kairosz, 2013

II. János Pál, Ajándék és titok, Újember, 1996.

-önéletrajzi vallomás a papi hivatásról

György Attila: Hazafelé: Lelkipásztori napló

Értünk élnek: Vallomások a lelkipásztori szeretet gazdagságáról

Balás Béla: Az első plébániám

Isten szolgája, Kaszap István - kilenced

Imádkozzunk hivatásokért (a Gy.fehérvári Szem. imagyűjteménye)

Kairosz interjúkötet: Varga Lászlóról: A csend barátja

Kairosz interjúkötet: Székely Jánosról: Jászol és kereszt

Szerzetességről:

Piet van Bremen, Hivatás és küldetés, Korda 1998.

-az evangéliumi tanácsok érthető összefoglalása

Rainero Cantalamessa, Szüzesség, L’Harmattan-Sapientia, 2012.

Rainero Cantalamessa, Engedelmesség, L’Harmattan-Sapientia, 2011.

Nemeshegyi Péter SJ, Szerzetesélet teológiája, Vigilia, 1997/7.

- rövid kis tanulmány a lényegről

Enzo Bianchi, Nem vagyunk különbek, Bencés, 2008.

- a monasztikus szerzetesi ideálról

Anselm Grün, Teljes élet cölibátusban, Bencés, 2012.

Arnaldo Pigna, Krisztus követése az evangéliumi tanácsok fényében, Nyolc Boldogság K, 2007.

Örsy László, A Lélekre nyitottan, Vigilia 1997.

- szerzetesélet a II. Vatikáni zsinat után - a szerzetesi élet sajátos jellemvonásairól, fogadalmakról, kontemplációról és tevékenységről

II. János Pál pápa “Megszentelt élet”  (Vita Consecrata) kezdetű apostoli buzdítása, SzIT, 1996.

Timothy Radcliffe, Új dalt énekeljetek, L’Harmattan-Sapientia, 2012.

Evagriosz Pontikosz, A szerzetes, Bencés kiadó, 2014.