"22 évig Milánó püspökeként alkalmam volt átélni az ilyen, Szentírás által sugalmazott imának konkrét gyümölcseit – mégpedig fiataloknál, de sok felnőtt esetében is, akik ebben a Bibliához közeli kapcsolatban felfedezték annak lehetőségét, hogy életüket Isten akarata szerint alakítsák, a modern nagyvárosban és szekularizált környezetben is."
Carlo Maria Martini SJ

Vágysz-e arra, hogy a Szentírás megelevenedjen az életedben? Él-e benned az Isten szava? Gyere, olvassunk együtt kedd esténként 8 órakor! Bármelyik alkalomra jöhetsz!

Helyszín: 

    Párbeszéd Háza, Kápolna-Díszerem - kivéve december 2. amikor a Mária utcai templom. 

Időpontok: 

·    November 18. biblikus bevezető: Laczkó Zsuzsanna SJC

·    November 25. biblikus bevezető: Koronkai Zoltán SJ

·    December 2. biblikus bevezető: Varga László SJ - helyszín: kivételesen a Mária utcai templom!!

·    December 9. biblikus bevezető: Forrai Tamás SJ

·    December 16. biblikus bevezető: Sajgó Szabolcs SJ

 

Mi a Lectio Divina?

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az ádventi „Lectio 8” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét.  

Visszajelzések (nagyböjti lectio, 2014)

·       Nagyon jó volt! Sokat adott a lelki élet elcsendesedésében. A csend és magamba forduláshoz egy nagy lehetőség volt. Felkészülés az előttünk álló ünnep még mélyebb megélésére, az imádságra. Megfelelő lehetőség közelebb kerülni az evangéliumhoz, Isten szavához.

·       A program (továbbra is) a legmélyebb Párbeszéd Háza-beli programok egyike, ahol az interaktivitás Isten és egyén között valósul meg –ennél nagyobb ajándékot keresve se találhatnánk J. A nagyböjti Lectio mellett egyébként elég sok hullámvölgyön estem át, és azt hiszem, hogy a kedd esték lehetőséget teremtettek arra, hogy Istentől ezek ellenére se távolodja el, sőt. .. Egyszóval a Lectio legnagyobb erénye, hogy felnyitja az ember szemét-fülét-egyéb érzékszervét Isten zavarbaejtően hatalmas és szerető jelenlétére. Ezért pedig hálával tartozom, nemcsak Neki, hanem a szervezőknek.

·       Sokat segítettek ezek az esték a Csendhez való visszatalálásban – azt hiszem, könnyebb most megtalálnom a mindennapokban a csendet és az Istennel való kommunikáció állandó és állandóan megújuló lehetőségét. Egész másképp kezdem hallgatni a vasárnapi evangéliumot.

·       Segített Jézussal személyesebb kapcsolatot megélni. Közelségét és szeretetét olyan intenzitással tapasztalhattam meg, mint előtte soha.

·       A nagyböjti lectio nagy tanulsága a számomra, hogyha nem is érzem a jelenlétét, ha egyáltalán nem megy az ima, Isten akkor is itt van, közel van, „közelebb hozzám, mint én saját magamhoz”.

·       Terelget az összeszedettebb ima felé. A keddenként átelmélkedett rész után a vasárnapi evangélium többet ad. Hét közben a hétköznapi gondolataim közé a Biblia szavai is beszűrődnek a keddi alkalom révén.

·       Abban segített, hogy kilépjek önmagamból és megfogalmazzam a bennem történteket! Rájöttem, hogy a boldogság a vágyak találkozásából fakad és sokkal inkább belülről jön, de emberi testben éljük meg azt.

·       Jó volt megtapasztalni, hogyan lehet a Szentírást jól olvasni. Igazán el tudtam mélyülni, személyesen Jézussal beszélni.

·       Hosszú idő óta először elővettem a szentírásomat reggelente. Segített megélni ezt a negyven napot.

·       Teljesen más volt újrahallani az evangéliumot vasárnaponként.

·       Segített a hétköznapjaim részévé tenni az Úrral való találkozást. segített vágyódni és megérteni, meghallani. Segített lassan kinyitni a szívem.