Szeretettel várunk minden szerzetes növendéket, szerzetest és a megszentelt élet iránt érdeklődő fiatalt P. Jacques Servais SJ előadására.

Cím: Megszentelt élet Hans Urs von Balthasar teológiájának fényében

témák: Megszentelt élet lényege, e hivatás jelei, aktualitása, a formáció néhány hangsúlyos pontja.

P. Jacques Servais jezsuita, a római Casa Balthasar rektora, Hans Urs von Balthasar teológiájának egyik kiváló ismerője. A római Gergely egyetemen tanított 1991-2013 között.

További információ: http://www.casabalthasar.org/

http://www.casabalthasar.org/about/lbs-association/jacques-servais-sj/

Személyes ajánlás: Többen vagyunk Magyarországon, akik jelentősebb időt tölthettünk hivatástisztázásunk során a Casa Balthasarban, köztük én is két évet. Nagyon sok kegyelem forrása volt ez az idő számomra és a mai napig meghatározó iránymutatást adott a szerzetesi életem és a lelkipásztori, különösen hivatásgondozási munkám szempontjából. Ezért örülök, és remélem, hogy Servais atya révén mások is találkozhatnak azzal a mélységgel és szépséggel, amit Balthasar gondolatai jelentenek a megszentelt élet tekintetében.

a saját tapasztalatomról bővebben:

http://hivatas.jezsuita.hu/hivatas-es-imadsag-kapcsolata-hans-urs-von-balthasar-teologiajaban

Helyszín: Budapest, Margit körút 23, Ferences rendház ebédlője, bejárat a porta felől

Időpont: 2014. május 31. szombat 15.30, az előadást magyar nyelvre fordítjuk

Ha lehetséges jelezzenek vissza a részvételi szándékról: koronkai@gmail.com

A program után kerül sor barátom Komáromi Jób OFM papszentelésére, aki a Casa Balthasar növendéke is volt, 18.00 a pasaréti ferences templomban. Amire szintén szeretettel látunk minden résztvevőt (meghívó ld. alább).

az Úrban :Koronkai Zoltán SJ

 

Papszentelési meghívó

Örömteli szeretettel és mély hálával a szívemben adom hírül, hogy a Jóisten finom érintésének és szólításának engedelmeskedve kértem az áldozópapság szentségében való részesülésemet. Így 2014. május 31-én a Pasaréti Ferences Templomban, a 18 órakor kezdődő ünnepélyes szentmise keretében Udvardy György püspök atya kiszolgáltatja számomra a papság szentségét.

 

Ugyan ekkora szeretettel és örömmel hívlak a másnap, 2014. június 1-én, szintén a Pasaréti Ferences Templomban, 10 órakor tartandó első, általam bemutatott Szentmisére is. Ilyenkor - a régiek tanúsága szerint - akkora kegyelmek áradnak a „szokásos csoda” mellett, vagyis hogy egy darabka kenyérből és egy csepp borból magának Krisztusnak a teste és vére válik - Akiben pedig testi formában benne lakik az istenség egész teljessége (vö.: Kol 2,9) -, hogy azért egy csizmatalpat is érdemes elkoptatni. Akkorra nyúlik vissza e mondás, amikor még az emberek hosszú-hosszú kilométereket tettek meg gyalogszerrel, sokszor több napi járásnyira is egy-egy újmisén való részvételért.

 

Testvéri szeretettel hívlak és várlak mindkét igen jelentős eseményre, amelyen együtt adhatunk hálát a mindannyiunkat meghívó Isten szeretetére.

Hálatelt szívvel

fr. Komáromi Jób OFM