"simul in actione contemplativus" -cselekvésben is szemlélődni.
Nadal Jeromos, Ignác közeli munkatársa szokta így összefoglalni a lelkiségünket

A jezsuiták életmódját alapvetően a küldetésük határozza meg. Időbeosztását tekintve másképp él egy jezsuita, ha középiskolai tanár, vagy ha templomi szolgálatot végző (templomigazgató) atya, akinek munkája kora reggel kezdődik, és ismét másképp él az a jezsuita, aki egyetemistákkal foglalkozik, mert velük leginkább az esti órákban tud találkozni. A napirend ezért az egyéni küldetéstől függ. Vannak ugyanakkor olyan közös pontok, amelyek mindenki számára az ideált jelentik.

Imádság

Ami első és életünk forrása, az Istennel való kapcsolat, az imádság. A mindennapi eucharisztia, a papoknak az egyénileg végzett zsolozsma, a személyes csendes ima, valamint a napi két exámen képezik a jezsuita imája fő strukturális elemeit. Istent megtalálni mindenben – ignáci elvből fakadóan pedig igyekszünk Őt keresni és megtalálni a többi tevékenységünkben is. Istennel való kapcsolatunk megújulásának különleges eszköze a nyolc napos lelkigyakorlat, amit minden évben elvégzünk.

Apostoli munka

A jezsuita rend apostoli rend, azért alapítottak minket, hogy másokat segítsünk, hogy Isten szeretetét megismerjék. Ebből következően napunk nagy része munkával telik, a küldetés teljesítésével, amit az elöljárónktól kapunk. Mindez persze a legtöbbször nagy önállóságot és kreativitást igényel. Az elöljáróink általában nagy bizalommal tekintenek ránk, és valódi felelősséget és szabadságot adnak az embereiknek. Az egyes jezsuiták feladatának kijelölésekor a Társaság nemcsak az objektív szükségleteket (pl. templomunk van és oda lelkész kell) veszi figyelembe, hanem az egyének képességeit, vágyait, az erősségeiket és gyengeségeit is, azért, hogy a legmegfelelőbb ember kerüljön minden feladathoz. A jezsuiták munkái igen széleskörűek: lelkigyakorlat adás, lelkivezetés,  tudományos munka, lelkipásztorkodás, oktatás, újságírás, és még sokáig lehet sorolni, mi mindent tesznek jezsuiták a hit terjesztése és védelme érdekében.

Közösségi élet

Életünk másik fő forrása a közösségi élet. A jezsuita közösségi élet jellege más, mint a monasztikus szerzetesi közösségé.  Az apostoli feladatok miatt mi kevesebb időt töltünk együtt, ugyanakkor az együtt töltött idő mégis intenzív tud lenni. A heti közösségi est és közösségi szentmise kiemelkedő pillanata életünknek és összetartozásunknak.  A közösségi élet heti ritmusához tartoznak még a közös étkezések, rekreációk, rövid közös imák. Vannak olyan közösségi alkalmaink is, amikor több rendházból jövő rendtársak vagyunk együtt, kirándulunk, vagy éppen rekollekciós (csendes) napot tartunk. Évente egyszer pedig az egész rendtartomány találkozik. A jezsuita közösség egyik legfontosabb kapcsolata az elöljáróhoz való kötődés. Tőle kapjuk a küldetésünket, és rendszeresen beszámolunk neki önmagunkról és feladataink állásáról. Az elöljáró számunkra Jézust jelképezi. Isten miatt engedelmeskedünk neki, és hisszük, hogy Isten tud törékeny emberek által is vezetni minket.

Pihenés

Jálics Ferenc atya szokta mondani, hogy az alvásnak az egyik legfontosabb prioritásnak kell lennie. Valóban, megfelelő pihenés nélkül nem lehet hosszabb távon eredményesen dolgozni még Isten országáért sem. Ezért az elöljárók egyik jellemző kérdése: alszol-e eleget? A kikapcsolódás is része az életünknek, ami egészen egyéni jellegű. Mindenesetre ajánlott, hogy minden jezsuita mozogjon, sportoljon valamit, tartson pihenőnapokat és menjen éves szabadságra. Törekszünk arra is, hogy legyenek barátságaink, mély emberi kapcsolataink. A feltöltődés része az is, hogy igyekszünk tovább képezni magunkat olvasmányokkal, gyakran nemzetközi jezsuita találkozókon való részvétel által. Jellemző ránk a könyvek szeretete is. A jó pap holtig tanul, pláne ha jezsuita…