"A kegyelem, amelyet jezsuitákként kapunk, abban áll, hogy Vele [Jézussal] vagyunk és megyünk, az Ő szemével nézzük és az Ő szívével szeretjük a világot, és az Ő határtalan együttérzésével hatolunk be mélységeibe."
A jezsuiták 35. Általános Rendgyűlése

Neked mit jelent jezsuitának lenni? 

Isten személyes szeretetének közvetítője lenni

„A Teremtő a teremtménnyel és a teremtmény az ő Teremtőjével és Urával közvetlen kapcsolatban tevékenykedjék.” (Lelkigyakorlatos könyv 15.)

Engem lelkesít, hogy Szent Ignácnak ez a meglátása milyen időszerű és fontos ma. Ez az egyik fontos karizmája a jezsuita rendnek, ami segíthet a mai nőknek és férfiaknak közelebb kerülni a minket feltétel nélkül szerető Istenhez. Ebben benne van az a felszabadító üzenet is, hogy Isten személyesen szeret minket. A Teremtő felfoghatatlanul gazdag teremtésének egyszeri, egyedi és különleges tagjai vagyunk mindannyian. Istennel való kapcsolatunk is egyedi. Ezért imáink is lehetnek egyéniek: hálaadás, spontán ima, dicsőítés, szóbeli ima, szemlélődés, ritmikus ima, elmélkedés, stb. Ebben is különbözőek vagyunk, és tisztelnünk kell egymást. „Az Egyház sok-sok különbséget magában hordozó, több dimenziójú test.” (Pablo Martínez Vila: Imádság és lelki alkat)

Mindennapi találkozásainkban és a jezsuita lelkigyakorlatokban Isten eszközei lehetünk, hogy embertársaink megtapasztalják az Ő személyes szeretetét."

Nagy Ernő SJ

 

Társakkal Jézus felé

Kamaszként, fiatalként számomra – is – talán a legnagyobb kérdés, kihívás az volt, hol a helyem a világon? Mit akarok az életemmel igazán kezdeni? Fontos vagyok-e valaki számára? Azon évek sok keresése, nehezen vállalt döntése, és ezek következményeitől való félelmei után meglepő felfedezés volt számomra, amikor elkezdtem észrevenni életem útjelzőit, felfedezni, mi a fontos az életemben. Örömmel tudtam rácsodálkozni, miként születnek meg döntések életemben, és ezek hogyan épülnek egymásra, hogyan tudom egyre jobban megtalálni azt, ami értelmessé, teljessé, szabadabbá teszi életemet. Észrevettem, hogy tulajdonképpen csak figyelnem kell és megerősítenem a belső hívást.

Ennél nagyobb öröm csak az volt, amikor ezen döntések útján rátaláltam Szent Ignác lelkiségére, mely kezdte igazán tudatossá tenni döntéseimet, egész élemet. Rájöttem, hogy öntudatlanul is ezt kerestem!

Jezsuitának lenni számomra a társaimmal megtett út Jézus felé, mely minden törékenységemmel együtt lehetővé teszi, hogy figyeljem, hogyan vezet az Isten életemben és ezt másokkal is megoszthassam.

Forrai Tamás Gergely SJ

A nagylelkűség vonzása

„Számomra nagyon fontos a Társaság története. Kezdettől fogva megérintett, amikor arról olvastam, mi mindent tettek az Egyházért a jezsuiták az évszázadok során. Szent Ignác, aki az Istennel való találkozás fantasztikus útját, a lelkigyakorlatokat dolgozta ki, Xavéri Szent Ferenc a fáradhatatlan misszionárius, a dél-amerikai jezsuita redukciók története, vagy Kerkai Jenő és az általa alapított KALOT története. Annyi és annyi példája van a nagylelkűségnek, kereativitásnak és a hősiességnek. A Társaság olyan férfiak közössége, akik hatalmas dolgokat tettek Istenért és az emberekért úgy, hogy egy csöppet sem kímélték önmagukat. A múlt szentjei és nagyjai erős inspirációs forrás számomra, vágyom utánozni őket, hasonló lelkesedéssel, tűzzel élni és akár elégni.

Másrészt a Társaság számomra immár a barátaim közössége is. A legjobb barátaim már szinte mind jezsuiták.

Otthonom is a Társaság. Bárhová mehetek a világon, tudhatom, hogy a jezsuiták között hazaérkeztem.„

Koronkai Zoltán SJ