A jezsuiták már a török utáni első években megtelepedtek Esztergomban és missziót, majd iskolát hoztak létre. Milyen volt ez az iskola? Mi jellemezte a jezsuiták nevelési törekvéseit? Ki volt az utolsó jezsuita a városban a rend 1773-as feloszlatása után? Koronkai Zoltán előadása. Tovább about Jezsuiták és Esztergom

VII. Piusz pápa 1814. augusztus 7-én kihirdetett Sollicitudo omnium Ecclesiarum kezdetű bullájával visszaállította a Jézus Társaságát az egész világon. A visszaállítás új körülmények közé helyezte a jezsuitákat. Egy kevésbé bátor és túlságosan a régi világrendhez kötött Társaság született újjá, ami azonban mégis megpróbált az ignáci szolgálat szelleméhez hű maradni. Bartók Tibor SJ, a Szívben megjelenő cikksorozatának negyedik, befejező része. Tovább about Jézus Társasága feloszlatása és visszaállítása IV. rész

Bartók Tibor SJ előző két cikkében felvázolta azt a hosszú folyamatot, amely a Jézus Társasága feloszlatásához vezetett. XIV. Kelemen pápa 1773-as feloszlató brévéje azonban nem tudott egykönnyen pontot tenni a Társaság történetének végére. Kiradírozni egy világméretű rendet az Egyház és a társadalom életéből nem ment könnyen. Hogyan élt tovább a Társaság a feloszlatás ellenére? Tovább about Jézus Társasága feloszlatása és visszaállítása III. rész

A rend a 18. század közepére egyre inkább elszigetelődött úgy az egyházon kívül, mint azon belül. Miközben híd akart lenni az egyház és a világ között, valójában nem vette észre, hogy a kettő közötti szakadék egyre szélesebb lett, a hídfők egyre messzebbre kerültek egymástól, ami elkerülhetetlenül a híd megsemmisüléséhez kellett, hogy vezessen. Bartók Tibor SJ a Szívben megjelent cikksorozatának második része. Tovább about Jézus Társasága feloszlatása és visszaállítása II. rész

A jezsuita rend – kezdeteitől fogva – hidat képezett az evangéliumi üzenetet hordozó Egyház és a világ között. A Jézus Társasága arra emlékezik az idén, hogy VII. Pius pápa 1814. augusztus 7-én visszaállította a rendet, amit XIV. Kelemen pápa 1773. július 21-én feloszlatott. Bartók Tibor SJ négy cikkből álló sorozatban ír a feloszlatás és az újjáalapítás hátteréről a Szív folyóiratban. Tovább about Jézus Társasága feloszlatása és visszaállítása I.

Néhány évvel ezelőtt jelent meg molnár Antal történész, a jezsuita levéltár akkori vezetőjének tanulmány- kötete a kora újkori magyarországi és erdélyi jezsuitákról Lehetetlen küldetés? címmel. A rend hazai és egyetemes története is bizonyította, hogy bár a történelem viharai a rendet sem kímélték, a „küldetés” nem volt lehetetlen – Jézus Társaságának sokrétű és mély hatása ma is szolgálja és formálja a magyar katolikus egyházi életet. Mihalik Béla a Szív Júniusi számában írt a jezsuiták négyszáz éves történetéről. Tovább about Négy évszázada küldetésben, jezsuiták tegnap és ma

Subscribe to RSS - jezsuita történelem