"HÁROM ALKALMAS IDŐ A JÓZAN ÉS HELYES VÁLASZTÁSRA

Az első idő az, amikor Isten, a mi Urunk úgy megmozdítja és vonzza az akaratot, hogy az odaadó lélek anélkül, hogy kételkedni tudna, hűen követi azt, amit Isten mutat neki. Így tett Szent Pál és Szent Máté Krisztus Urunk követésében.

A második idő: Amikor elegendő világosságban és ismeretben van részünk az átélt vigaszok és vigasztalanságok és a különböző szellemek megítélésének tapasztalata alapján. Tovább about A választás három ideje

 

„A lelkigyakorlatozót nagyon segíti, ha nagy lélekkel, Teremtője és Ura iránti bőkezűséggel kezdi meg a gyakorlatokat, felajánlva neki egész akaratát és szabadságát, hogy az isteni Felség legszentebb akarata szerint rendelkezzék mind személyével, mind azzal, amije van.„ (Szent Ignác, Lelkigyakorlatok, 5) Tovább about Nagylelkűség

„Olykor a valóságos szegénységgel szemben ellenszenvet vagy ellenkezést érez az ember s nem közömbös a szegénység vagy a gazdagság iránt. Ilyenkor nagyon hasznos ennek a rendetlen indulatnak a kioltására, ha kérjük imabeszélgetéseinkben — még ha ez az érzéki természetünk ellen is van —‚ hogy az Úr válasszon ki minket a valóságos szegénységre, és ha ezt magunk is akarjuk, kérjük és könyörgünk érte, föltéve, hogy ez az isteni Jóság szolgálata és dicsérete. ” (Szent Ignác, Lelkigyakorlatok, 157) Tovább about Rendezetlen ragaszkodásoktól való szabadulás

"A gyakorlatok vezetője ne buzdítsa inkább a szegénységre vagy valamilyen ígéretre, mint annak ellenkezőjére, sem inkább az egyik életállapotra vagy életmódra, mint a másikra. A lelkigyakorlatokon kívül megengedetten és érdemszerzően buzdíthatunk bárkit, aki arra alkalmasnak látszik, hogy az önmegtartóztatást, szüzességet, szerzetesi életet vagy az evangéliumi tökéletesség bármely formáját válassza. Tovább about Maradjon középen, mint a mérleg nyelve

Subscribe to RSS - lelkigyakorlatoskönyvből