1.       Segítő beszélgetés – ez alapvetően pszihológiai eszközökkel történő segítés. Nem feltétételezi a keresztény hitet. Pszihológus, aki vezeti, bár papok, szerzetesek is használnak segítő beszélgetési technikákat. Olykor nagyon hasznos lehet keresztényeknek is valamilyen nehéz élethelyzetben, emberi problémák megoldásában.

Alapvető cél: problémamegoldás, boldogabb, egészségesebb élet.

2.       Lelkigondozói beszélgetés: tulajdonképpen segítő beszélgetés, ahol a lelkigondozó hívő, viszont aki hozzá fordul, nem feltétlenül keresztény.

3.       Gyónás: Szentség. Cél: bűnök megvallása és Isten megbocsátó kegyelmének befogadása. Hatása a kibékülés Istennel és embertársainkkal. Csak felszentelt papnál végezhető.

4.       Lelki vezetés: cél az Istennel való kapcsolat elmélyítése, és megkülönböztetés, hogy merre vezet a Lélek.

Itt tehát a középpontban az Istennel való kapcsolat áll, a személyes hit tapasztalat, imatapasztalat. Ugyanakkor mindez elválaszthatatlan az emberi kapcsolatoktól. A lelki vezetésben megjelennek az  érzéseink, vágyaink, gondolataink, testünkkel való kapcsolat (egészség, szexualitás). Végső soron az élet egésze; mindaz, ami a keresztény egzisztenciához kötődik. Múlt és a jövő, életem sebei, nagy döntések. Szellemek megkülönböztetése. A Lélek útján, keresztény életben való növekedés. Hitet feltételez, ez alap a beszélgetésben. Az imádság légköre a kontextus, együtt nézünk Isten felé. A lelki vezetőnek nem kell feltétlenül papnak vagy szerzetesnek lennie.