Szerző: Horváth Ferenc Beküldés dátuma:szerda, június 18, 2014 - 19:17

Hosszú terhesség, készülődés, várakozás, munka után május 7-én, szerdán, délben megszületett 520 g-al, 29 cm-el kislányom: La Tesi di Licenza (Licencia dolgozat). A keresztségben a «La crisi del matrimonio: la convivenza che ci sfida» (A házasság krízise: az együttélés kihívása) nevet kapta. Terjedelem A4-es oldalban, 14-es betűmérettel, Times New Roman stílusban, stb: 104 oldal. Magyarra fordítva: sikeresen le tudtam adni a Segreteria Accademica-n a Licencia záró-dolgozatomat, két nappal a határidő előtt. A dolgozatot a Pápai Gergely Egyetem Teologia Morale fakultásán írtam, kísérő professzorom Mark Attard Ocarm. volt, akinek ez volt az utolsó aktív tanítási éve az egyetemen. Ő látta el, szorgalmasan, tudományos kommentekkel a dolgozatot, amelyeket én saját felelősségemre felhasználhattam a javítás és tudományosabbá tétel tekintetében, s amiből létre jött a végső forma.

A dolgozat maga, habár a Teologia Morale fakultásának készült, erősen interdiszciplináris jellegű. Alapvetően a házassággal foglalkozik szentségi, morális, szociológiai, pszichológiai és pasztorális aspektusban, valamint a secularis (nem-keresztények, nem vallásosak közti) házasságot is elemzi. A középpontban az együttélés (állami és/vagy egyházi házasságkötés nélküli különnemű személyek együttélése), mint társadalmi jelenség is bemutatásra kerül. Emellett fény derül az ezzel kapcsolatos tudományos és informatív hiányosságokra. Ezen hiányosságok miatt az együttélés indirekt módon, posztmodern korunk elemzésével kerül bemutatásra (oktatás, ifjúság, nyugati világ szemlélete, nihilizmus, tendenciák, stb.). Korunk hatásaiban (is) keressem az okokat az együttélés, mint társadalmi jelenség, gyorskörű terjedésére (főleg, ami a nyugati világot illeti).

Vagyis mitől boldog egy házasság, miért félnek házasságot kötni, vannak-e előnyei az együttélésnek, milyen megoldások/javaslatok vannak gyakorlati és elméleti téren, ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresem a választ pszichológusok, szociológusok, filozófusok, valamint a Magisztérium segítségével. Többnyire világi, nem vallásos olasz, amerikai szerzők az előbbi, és Szent II. János Pál pápa, XVI. Benedek pápa és a II. Vatikáni Zsinat és más teológusok az utóbbi részéről.

Talán ez a resume izgalmasan hangzik, de maga a dolgozat alapvetően bemutató és leíró, mintsem elemző és értékelő (illetve ítélő) hangvételű. A tervek a dolgozat jövőjét és publikálását (akár magyar, akár olasz nyelven) illetően még nyitottak.

Nekem szükségem lenne bátorításra és személyes visszajelzésekre, hogy magyarul lenne-e haszna/értelme ilyen könyvet kiadni, hiszen elég sok utómunka lenne vele.

Végül szeretném hálámat kifejezni többek felé, akik nélkül nem, illetve nehezen jött volna létre ez a dolgozat. Először is a professzoromnak szeretném megköszönni, aki gyakorlatilag tavaly óta nyomon követi vázlataim, s tanácsaival, kommentjeivel látta el magát a dolgozatot. Valamint óriási segítséget nyújtottak Salvatore Zanda SJ és Angelo Stella SJ olasz (és szicíliai) jezsuiták, a szöveg nyelvtani, stilisztikai (olasszá) formálásában. Továbbá számtalan rendtárs a kollégiumban kérdéseivel, érdeklődésével hozzájárult a munkához. A dolgozat zökkenősebb (különösen a befejező fázist illető) részeinél P. Mariano Ballaster SJ (Kasztília) rendkívüli spirituális atyai támogatása tartott vigasztalásban. Továbbá családom, rendtársaim, barátaim, az otthoni provincia imái, türelme és támogatása szintén kulcsszerepet játszottak. Az a tény, hogy P. Provinciális, leendő munkatársaim, valamint családom is bőkezűen megbocsátották, hogy a dolgozat írása alatt nem tudtam velük foglalkozni, hihetetlen belső szabadsággal ruházott fel arra, hogy be tudjam fejezni időben a dolgozatot. Természetesen Jézus, akinek társai vagyunk, támogatása nélkül még csak itt se lennék. Hála a Szentháromságban Egy Istennek! Köszönöm mindenkinek! Kérem továbbra is imáitokat és türelmeteket!

Horváth Ferenc SJ

1 Vö. Lk 2, 10. «[...] ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ» (BGT).

Magyarul: „Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek” (SZIT). 

Cimkék: