"Minden jó választásnál, amennyiben az tőlünk függ, szándékunk tekintete legyen egyenes, egyedül azt nézzem, amire teremtve vagyok, azaz Isten, a mi Urunk dicsőségét és lelkem üdvösségét. Így bármit válasszak is, annak olyannak kell lennie, hogy segítsen engem a célhoz, amelyre teremtve vagyok."
Szent Ignác

Általában

Nehéz dolog dönteni

Nehéz, mert mindig több dolog vonz minket, mint amit reálisan meg tudunk valósítani. Több a vágyunk, mint a valós lehetőségünk. Minden döntés ezért lemondás is. Dönteni azt jelenti, hogy  meg kell halnunk sok sok lehetőségeknek, hogy egy dolgot viszont választani tudjunk. Egy igen kimondása valamire, vagy valakire, az nemet jelent sok más értékes alternatívára, és ez fájdalmas. Ugyanakkor csak a nemek által lehet valóban igen az igenünk.

                   De szükséges

Nehéz, de mégis dönteni kell. Még ha nem döntök, az is egy döntés. A lehetőségek az idő múlásával ugyanis mindenképpen bezárulnak, kénytelen leszek sorban lemondani róluk és akkor talán az lesz a legfájdalmasabb belátás, hogy sok mindent akartam, de semmit sem sikerült igazán megvalósítanom. Ha viszont merek dönteni az az emberi szabadságom legnagyobb lehetősége lehet. Döntések által válunk önmagunkká, döntéseink formálnak bennünket. Úgy lesz valaki Nobel díjas fizikus, hogy valamikor úgy döntött, hogy fizikában fog kutatni és naponta megerősítette ezt az elkötelezettségét. Igazán termékeny élet csak elkötelezettség által lehetséges. Energiáinkat, figyelmünket összpontosítani kell valamire, különben szétszóródunk.

Döntéshozatal lépései

1.       Döntés előkészítése

                   Önmagunk felkészítése

Nagy döntésekre legelőször önmagunknak kell megérnie, mind emberileg, mid a hitben. Komoly döntésekhez emberi érettség kell. Megszilárdult világkép, nehézségekkel való bánás képessége, másokról való gondoskodás törekvése, felelőségvállalás stb. Ugyanez a hitre is igaz. Ezért szokták várakoztatni néhány évig a frissen megtérőket mielőtt szemináriumba való jelentkezésüket elfogadnák.

                     Alternatívák ismerete

Minél több, valós információt szerezni a lehetséges utakról. Olvasni, személyes tapasztalatot gyűjteni, érintett emberekkel beszélgetni. Életállapot választásnál nagyon hasznos találkozni családokkal, szerzetesekkel, papokkal és az életükről kérdezni őket. Persze ismeretünk sosem lesz teljes döntés előtt, de legalább alapvető illúziókat kizárhatunk a megfelelő tájékozódással.

                    Önismeret az alternatívák vonatkozásában

Milyen talentumaim vannak? Milyen vágyaim vannak? Mély, hiteles vágyak felismerése nagyon lényeges. Mások milyennek látnak? Milyen talentumokat ismernek fel bennem?

                    Szabaddá válás

Valóban szabad vagyok, nyitott az alternatívákra vagy ragaszkodom valamelyikhez? Mit esik nehezemre elengedni? Rendezettlen ragaszkodásoktól való megszabadulás a jó döntés előfeltétele. Pozitívan megfogalmazva pedig nyitottság és nagylelkűség szükséges a döntéshez, mint Máriában volt: „Legyen nekem a te igéd szerint.”

2.       Megkülönböztetés

                    A célt nézni

Szent Ignác egyik alapelve, hogy mindig a célt tartsuk szem előtt és ehhez keressük az utat. A cél Isten és embertársaink szeretete. A mérlegelés tárgya, hogy melyik alternatíva segít bennünket közelebb ehhez a célhoz. Melyik úton tudok szeretőbb emberré válni?

                    Imádság
  • Jézusra nézni a döntés közben. Ő a fény, a minta. Őt akarom követni. Az út ehhez képeset másodlagos. Jézus életét szemlélve megtisztul a tekintetünk, jobban látjuk az irányt. A hívás tőle jön.
  • Jó Jézussal megosztani az alternatívákkal kapcsolatos érzéseinket, gondolatainkat.
  • Lényeges továbbá, hogy folyamatosan kérjük Istentől, hogy Ő mutassa meg nekünk az utat, adjon világosságot hozzá.
  • Ha tapasztaljuk magunkban a gyengeséget, vagy a szabadság hiányát, akkor kérjük az erőt vagy az igazi szabadság ajándékát. 
    Megosztani lelki kísérővel tapasztalatainkat

Lelki kísérés nagyon hasznos lehet ebben a fázisban.

                  Alternatívák mérlegelése - döntési eljárások

Szent Ignác alapvetően három döntési időről beszél.

  1. Van, amikor egészen egyértelmű inspirációt kapunk, hogy mit kellene választanunk. Ilyenkor nem is tudunk kételkedni abban, hogy Isten mire hív bennünket, mert  olyan világos a követendő út.  Ez ugyanakkor ritka adomány. A választás a legtöbb esetben bonyolultabb, de van ilyen.
  2. Amikor Isten a szívünkön keresztül szól, érzéseinken, vágyainkon keresztül.
  3. Ha az előzőek alapján nem kapunk világosságot, akkor az értelem érvei alapján mérlegeljünk.

Döntési eljárásokról többet itt olvashatsz.

3.       Döntés

A megkülönböztetés során lassan valami ki szokott kristályosodni, de tökéletes bizonyosság, abszolút teljes világosság nem szokott lenni emberi döntéseknél. Valami kockázat mindig van. Egy ponton merni kell dönteni.

Itt az Istenbe vetett hit, és egészséges önbizalom nagyon fontos. Bízhatok, hogy Isten vezetni fog tovább. Ráhagyatkozhatom, nem hagy cserben. Még ha tévednék is Ő fel tudja használni ezt a jóhiszemű döntésemet a tervében. Nem kell görcsölni.

Nagyvonalú ráhagyatkozás: "Uram ezt látom, ezt ismertem fel akaratodnak, ezen indulok el. Felajánlom neked választásomat, erősíts meg, vagy jelezzed, ha mást szeretnél!"

4.       Döntés megerősítése

Nagyon hasznos, ha miután meghoztam a döntésemet, ezt írásban is kifejezzem. Így döntöttem, ezért és ezért. Megerősít az elhatározásomban ha ezt megteszem. Komolyságot ad a döntésnek. Lehet ennek valami ünnepélyességet is adni pl. elmegyek egy zarándokhelyre és felajánlom Istennek a döntésemet, és kérem a segítségét a végrehajtáshoz.

Döntésnek megfelelően kell cselekedni, életre váltani kis dolgokban is a nagy döntést. Sok minden csak ekkor lesz világos. Lépek és gyakran akkor jön az érzelmi megerősítés is.  Határozatlanság és a kiskapuk elveszik a döntés erejét.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy, ha például úgy döntök, hogy pap leszek, akkor azonnal világgá kell kürtölnöm, de azt igen, hogy megtervezem, hogy mikor és milyen konkrét lépést kell tennem a végrehajtás tekintetében.