„Aki önmagát választja tanítómeseterének, az bolondnak lett tanítványa.”
Szent Bernát

Megkülönböztetési, döntési helyzetben különösen hasznos, hogy legyen lelki kísérőd, vagy más szóval lelki vezetőd.

Mi is a lelki vezetés?

Megosztani valakivel a benső tapasztalatunkat, imáink, hivatáskeresésünk kérdéseit, érzéseit, gondolatait. Lelki vezetésnél a cél az Istennel való kapcsolat elmélyítése, és a megkülönböztetés, hogy merre vezet a Lélek. A lelkivezetés nem ugyanaz, mint a gyónás, vagy pszihológiai segítő beszélgetés, bár lehetnek olykor átfedések.

Mi a haszna a lelki vezetésnek?

                közelebb a valóságomhoz

Megfogalmazom azt, ami történt bennem és kimondom. Ennek nagyon nagy jelentősége van, mert sokszor nem is vagyunk tudatában, hogy mi minden zajlik bennünk. Egy szerető, elfogadó közegben viszont feltárulkozhatok, ezáltal is közelebb kerülök önmagam valóságához, és jobban észreveszem Isten működését is az életemben.

                külső szem biztonsága

Másrészt egy külső szem másképp néz rá a tapasztalatomra, kérdéseket tehet fel, melyek elmélyítik azt, vagy éppen kihívás elé állítják. Megerősítő, bátorító lehet, hogy amit átéltem, abban bízhatok. De a lelki vezetőm hangja olykor lehet kritikus, ami megóvhat a tévedésektől, amelyekbe egyedül beleszaladnék. Szent Ignác is felhívja a figyelmet, hogy a gonosz lélek cselvetéseivel szemben is mennyire hasznos lehet egy lelki ember előtt való megnyílás.

                tanulás lehetősége

Végül a lelki kísérő tapasztalatai, tudása, tanácsai is nagy hasznunkra válhatnak. Rajta keresztül valahogy a keresztény közösség kétezer éves lelki tapasztalatának kincsestárával lehetünk kapcsolatban. Ez a lelki hagyomány ugyanazon Szentlélek gyümölcse, mint a Szentírás.

                mélyebb hittel élni

Összességében pedig jobban a hit szemével pillanthatok rá az életemre, történésekre, döntési helyzetekre.  Új hozzáállással, Jézussal nagyobb egységben mehetek vissza a világba.

Kísérés és döntés

Szent Ignác nagyon szigorú volt abban a tekintetben, hogy megtiltja, hogy a kísérő (a lelkigyakorlat adó) befolyásolja a lelkigyakorlatozót a döntése tekintetében. A legfontosabb, hogy Istennel való párbeszédben az ember maga döntsön. A lelki vezető nem dönthet helyettem!! A felelősséget nekem kell vállalnom. Lelki kísérés kérése tehát nem lehet menekülés a felelős döntés elől. A kísérő csak segíthet az alapkérdést tisztázni, előkészíteni a döntést, vagy külső szemlélőként szempontokat adhat, a döntés hitelességét illetően, de soha nem dönthet helyettünk.

Lelki vezetés - lelki kísérés?

Régebben mindig a lelki vezetés szót használták, újabban viszont a lelki kísérés van elterjedőben. Igazából valahogy a két kifejezés együtt fejezi ki ennek a szolgálatnak a valóságát. Kísérés azért, mert elfogadás, meghallgatás jellemzi a kísérőt, és hogy a döntésben szabadon kell hagynia a másik embert, nem helyes, ha befolyásolni próbálja valamilyen irányban. Tulajdonképpen az igazi vezető a Szentlélek, lelki kísérő akit kísérnek, egyaránt a Lélek útmutatásaira próbál figyelni. Ugyanakkor a hagyományos lelki vezetés kifejezés is érvényes annyiban, hogy a kísérő olykor valóban vezet, tanít, utat mutat, főleg a lelki élet kezdetén járók számára.  

Kit válasszak lelki vezetőnek?

  • Olyan embert, aki egyrészt maga a Lélek útján jár, azaz hiteles keresztény életet él, imádkozó ember és jó ember. Van saját tapasztalata az Isten útján való járásban, és ebből a szempontból előttem jár.
  • Aki tud meghallgatni, és akinek valóban van ideje erre.
  • Avilai Szent Teréz szerint a lelki vezető ne csak jámbor legyen, hanem tanult is. Józan ész és megfelelő teológiai alapismeretek a jó lelki vezető fontos ismérvei.
  • Az, hogy férfi-e, vagy nő, szerzetes, pap, vagy világi, nem döntő szempont. Inkább az a lényeg, hogy kiben tudok jobban megbízni, nyitott lenni.

Mi segít a lelki kísérővel való kapcsolatban?

  • ima: azért, hogy a Szentlélek vezessen bennünket.
  • hit, hogy Isten egy másik ember által is tud segíteni nekem
  • őszinteség, bátorság, beszélni arról, ami a valóságom
  • félelmek felismerése és kimondása
  • felkészülés a beszélgetésre: pl jegyzetek, lelki napló átolvasása – ne ott gondolkodjak el azon, hogy mi is történt bennem, hanem már reflektáltáltam arra, hogy, mi történt, hol volt vigasz vagy vigasztalanság?