Milyen könyvek lehetnek hasznosak hivatáskeresés szempontjából? >>>

A Jezsuita Rend 35. Általános Rendgyűlése (2008) egy teljes határozatot szentelt annak, hogy összefoglalja, és mai nyelven megfogalmazza a jezsuita karizma lényegét. A Rendgyűlés Ignác és az első társak tapasztalatából kiindulva veszi sorra a jezsuita rend sajátosságait, küldetésének elemeit. >>>

Az utolsó hegycsúcs (La Ultima Cima) című spanyol film egy katolikus pap, Pablo Domingez atya életét dolgozza fel, aki 2008-ban, 42 éves korában egy hegymászó baleset áldozata lett. Ki is volt ő? >>>

– Mi az, hogy hivatás? – kérdezte a fiú.
– Hm. Mi az, elmondani a vaknak, hogy milyen a szivárvány? Hogyan lehet a sükettel megértetni, mi a zene? Miképp magyarázod meg a némának a dal örömét? – morogta válaszképp az öreg. >>>

Nemeshegyi Péter atya cikke a Vigiliából. >>>

Minden lelki hivatás összetett jelenség, benső és külső tényezőkből áll össze.

A hivatásnak van egy szubjektív oldala, Isten ugyanis belülről is hív. A mély, hiteles[...] >>>

Margit egy évet töltött önkéntesként egy jezsuita szervezésű közösségben. Mik voltak a tapasztalatai? >>>

2013. március 23.-án Szerzetesi konferencia volt a Sapientia Hittudományi Főiskolán hivatásgondozásról. Koronkai Zoltán SJ is előadást tartott Hivatás és imádság Hans Urs von Balthasar teológiájában, címmel. Az előadás power point verziója csatolmányként letölthető. >>>

A Jezsuita Rend felvételit hirdet jezsuita szerzetes életpályára. Mi, magyar jezsuiták új társakat keresünk, hogy betölthessük küldetésünket. >>>

Jézus Szíve ünnepén Ferenc pápa jezsuita iskolák növendékeivel találkozott. A diákok spontán kérdéseket intézhettek a pápához. Ezek közül kettő arra vonatkozott, hogy miért épp jezsuita lett. >>>

Ferenc pápa júliusban a világ minden részéről összesereglett szeminaristákkal és szerzetesnövendékekkel találkozott. A VI. Pál teremben megrendezett audiencián és a másnapi szentmisén elhangzott gondolataiból válogattunk. >>>

A riói ifjúsági világtalálkozó utolsó napján Ferenc pápa a világtalálkozót előkészítő önkéntesekkel találkozott. Rövid beszédében a hivatás kérdéseivel foglalkozott. Forradalomra és lázadásra hívott. De milyen értelemben? >>>

Szent Ignác ünnepén Ferenc pápa a jezsuita rend fő templomába, a római il Gesú-ba látogatott és a jezsuitákkal együtt ünnepelte a rendalapítót. >>>

A jezsuiták a szokásos hármas szerzetesi fogadalom mellett (szegénység, tisztaság, engedelmesség) negyedikként engedelmességet fogadnak Róma püspökének, hogy az egyház vezetőjeként a pápa bármikor bárhová küldheti a rendtagokat az egyház szolgálatára. Mit is jelent ez? A Szív 2013 júniusában megjelent cikkében olvashatunk erről. >>>

„Trappisták” – ezt hallva sokaknak sajt vagy sör jut az eszébe, és nem is alaptalanul: a nevezett szerzetesrend élen jár ezek és más minőségi termékek előállításában A trappisták élete azonban anyagi és szellemi produktumaik függönye mögött zajlik: egy általában lakott területen kívül eső, külvilágtól elzárt monostorban. Egy ilyen helyre volt szerzőnknek szerencséje ellátogatni egy kis csoport tagjaként, és különleges módon beavatódni a szerzetesek életébe. >>>

Alapvető keresztény élethivatás a világi hivatás. A keresztség és a bérmálás szentségéből fakadóan Jézus személyesen hívja és küldi a keresztényeket a világba, hogy ezt a világot megszenteljék, és az evangélium szellemében átalakítsák. A világi hivatás az életszentség egyik útja. De mit is jelent részleteiben ez a hivatás? >>>

Nemrégiben jelent meg Ferenc pápa interjúja melyet a Civiltá Cattolica főszerkesztője António Spadaro szerkesztett. Ebben Ferenc pápa többek között arról is beszél, hogy miért lett jezsuita, mit is jelent egy jezsuita számára pápának lenni, vagy, hogy ki az ő jezsuita példaképe, egyáltalán miképpen látja a Jézus Társasága küldetését? Részleteket közlünk a hosszú interjú ide vonatkozó elemeiből. >>>

Minden idők egyik legnagyobb misszionáriusát, Xavéri Szent Ferencet december 3-án ünnepli az Egyház. Nemeshegyi Péter atya, aki évtizedekig dolgozott a Xavéri Szent Ferenc által elindított Japán misszióban, így ír a nagy elődről: >>>

Loyolai Szent Ignác rendjének lelkisége az általános keresztény hagyomány mélyrétegeiben gyökerezik. Ennek tudatosítása azonban egészen a 20. századig váratott magára. Amit korábban kifejezetten jezsuita hagyománynak hittek, sokszor éppen annyira megfigyelhető a ferences, vagy a 14-15. századi karthauzi és bencés spiritualitásban. Felmerül a kérdés, milyen értelemben nevezhető Szent Ignác lelkisége egyedülállónak? Bartók Tibor SJ A Szív júniusi számában ír erről. >>>

Nemrégiben újra megjelent a Korda kiadónál Josef Maureder SJ Arra tartunk, amerre tekintünk, Hivatást élni ma című könyve. A szerző, jelenleg az egyesített német nyelvű jezsuita noviciátus vezetője, korábban évekig az osztrák rendtartomány hivatásgondozója volt. A könyv ennek a munkának és tapasztalatoknak a gyümölcseként született meg. >>>

Minden keresztény lelkiség a Szentírásból táplálkozik, ezért Loyolai Szent Ignác lelkiségét is döntően befolyásolja a Biblia. Nemeshegyi Péter atya a Szív júniusi számában lelkiségünk biblikus gyökereiről így elmélkedik: >>>

2007-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet adott ki a Megszentelt Élet napja alkalmából a szerzetesi életről. A szöveg az évek alatt semmit sem vesztett aktualitásából, érdemes újraolvasni. >>>

"bár elvileg nem létezhet olyan nézőpont, ahonnan úgymond „objektív rálátás” nyílna Szent Ignác lelkiségére, a híres- neves „jezsuita karizmára”, ez nem mentesít annak terhétől (és kiváltságától), hogy a tőlem telhető legnagyobb pontossággal meg ne kíséreljem rekonstruálni e spiritualitás legfontosabb elemeit és jellegzetességeit." Patsch Ferenc atya a Szív júniusi számában erre tesz kísérletet. >>>

A napokban jelent meg James Martin, amerikai jezsuita könyve az Ursus Libris Kiadónál. A kötet kiváló és közérthető bevezetést ad a jezsuita lelkiségről. >>>

Szent Ignác a Rendalkotmányban csak nagyon szűkszavúan ír a tisztaság szerzetesi fogadalmáról. A későbbi jezsuita generációk ezért jónak látták, hogy a Rendalkotmányhoz kapcsolódó Kiegészítő Szabályokban részletesen írjanak arról, hogy mi is a cölibátus, mi segít ennek megélésében. >>>

Február másodikán indult meg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szerzetesteológiai Intézetének honlapja. >>>

IHS

A jezsuita és más templomok díszítésében sok helyen láthatjuk az IHS betüsort. De mit is jelent az IHS? >>>

XVI. Benedek pápa több alkalommal beszélt arról, miképp látja a jezsuiták küldetését a mai világban. E dokumentumokból készítettük az alábbi összeállítást. >>>

Ferenc pápa egyik szerda délelőtti általános kihallgatáson a házasság szentségéről elmélkedett. >>>

Bár a Jézus Társasága az elmúlt 450 év során a Katolikus Egyház egyik legmeghatározóbb szerzetes közössége volt, mégis miért csak most először van jezsuita pápánk? >>>

Laczkó Zsuzsa SJC remek tanulmánya ez az imádságról, mint az Istennel való barátságról. Kiváló gondolatok különösen azoknak, akik a Szent Ignác-i imautat járják. Az írás eredetije egy előadás, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán hangzott el 2014. március 22.-én. >>>