Gedeon Mihály jezsuita szerzetes. Nem szentelték pappá, a hivatása nem erről szól. Mindig is szerzetes testvér szeretett volna maradni, s büszkén vallja, hogy egész életében kétkezi munkát végzett. A Társasághoz hű maradt akkor is, amikor a szerzetesrendeket hivatalosan feloszlatták. A hűséges élet számára boldogság. A Szív 2012. novemberi számában jelent meg egy riport, amiben hivatásáról vall. >>>

Immár 10 éve, hogy elhunyt a püspökszentlászlói Életrendezés Háza alapítója, Vácz Jenő atya. Számosan vagyunk, akiknek életében fontos fordulópontot jelentett a Jenő atyával való találkozás, és a püspökszentlászlói lelkigyakorlatozás. Néhány személyes emléket szeretnék megosztani róla. >>>

A történet tíz éves koromban kezdődött. Édesanyámmal egy nyílt nap alkalmával látogattunk el a jezsuita gimnáziumba, ahol is én azonnal „beleszerettem” ebbe a középiskolába. Nyolc gyönyörű évet töltöttem ott Miskolcon, azután hatot a Szent Ignác Szakkollégiumban és egyet a ReNaissance Tanulmányi Házban. Ezek után mi más jöhetett volna, mint a noviciátus?... Igaz, azért ez nem volt ilyen egyszerű. >>>

Születtem 1985-ben. A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolában és a budapesti Piarista Gimnáziumban tanultam. Közben zenéltem és énekeltem, valamint véremmé vált a Regnum Marianum. 2003-tól az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye kötelékében papnövendékeskedtem először Esztergomban, majd Rómában (a Pápai Római Nagyszemináriumban). Már kitűzték a diakónusszentelés időpontját, amikor felvételemet kértem a jezsuita rendbe. >>>

Bellovics Gábor jezsuitával beszélget Szilvay Gergely a keresztény.mandiner.hu honlapon arról, hogy miért akar pap lenni, hogyan látja a cölibátust, Egyházat, Ferenc pápát. >>>

Tizenhat szerzetesi év után úgy látom, az ember hivatása férfiként apa, nőként pedig anya legyen. Ez azt jelenti, hogy alapvető viszonyunk a világhoz  szerető kapcsolatként[...] >>>

Ernő nem pap, hanem szerzetes testvér. Hivatásának születéséről, szerzeteséletének nehézségeiről és örömeiről vall. >>>

Villamosmérnökből jezsuita. Elektronoktól a lelkigyakorlatokig. Avagy a hivatásgondozó hivatástörténete. >>>

Az egyik legidősebb jezsuita hivatástörténete, amiről János atya 2011 novemberében beszélt. >>>

Hívő, keresztény családba születtem Budapesten, 1923-ban.  Csecsemőkoromban megkereszteltek katolikusnak. Apám katolikus volt, édesanyám pedig unitárius. Egyetlen gyerek voltam, mert anyám megbetegedett, amikor a világra hozott,[...] >>>

 

Felnőttként jöttem vissza az egyházba, saját akaratomból, azért, hogy egészen neki adjam magam. Tízéves koromban jártam hittanra és elsőáldozó lettem – a szüleim kedvéért. Aztán[...] >>>