"Számomra az ima a szív lángolása, az égre vetett egyszerű pillantás, a hála és a szeretet kiáltása megpróbáltatásban és örömben egyaránt"
Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz

Az ima Istennel való párbeszéd, amelynek nyelvét egész életünkben tanulnunk kell. De hogyan is kezdjünk hozzá?

Imádkozz, ahogy már tudsz

Valamilyen imatapasztalata, imagyakorlata szinte mindenkinek van. Bármilyen egyszerűnek, vagy unalmasnak is tűnik, használjuk először azt. Nyelvtanulásnál is a legfontosabb, hogy igyekezzünk kommunikálni, azzal a szókinccsel, amink van. A kisgyerek is először csak gügyög, mutogat stb. valahogy mégis megérteti magát a szüleivel. A kapcsolat a fontos, még ha nem is olyan kifinomult ez a kommunikáció.

Kötött imák

Az imádság nyelvének elsajátításában sokat segíthetnek imádkozó testvéreink. Más hívő emberek imáit imádkozva kimondhatjuk azt, amit esetleg nem is tudtunk volna megfogalmazni. Olykor egy imakönyvben talált ima egészen személyessé, sajátunkká tud válni (Hetényi Varga Károly, Beszélgetés a Mesterrel, Pákozdi István: Egyetemisták imakönyve, Szabó Ferenc: Arcod keresem, Isten keresők vallomásai, Híd az égbe: A világ legszebb imái).

Az ima nagy tanítója a Szentírás. A Zsoltárok könyve is különleges forrásává válhat imádságunknak. A zsolozsma imádsága is tulajdonképpen szentírási imádságok gyűjteménye.

Felfedezhetjük a rózsafüzért is. Ha nem gépiesen imádkozzuk, nagyon mély szemlélődő imává válhat. Jézus életének titkait szemlélhetjük általa Máriával.

Imádkozhatunk naponta hivatásunk megtalálásáért

Szabad imák

Isten Atyánk. Jézus a mi Urunk és barátunk. Bensőséges, személyes kapcsolatra vagyunk hivatottak Istennel. Ebből következik, hogy úgy fordulhatunk hozzá, mint barátunkhoz, kötetlen, szabad személyes szavakkal. Elmondva Neki, minek örülünk, mi aggaszt, mindent, ami életünket érinti. Istent érdekli az életünk, ahogy egy jó szülőt nagyon foglalkoztatja a gyermeke helyzete. Jézus arra is bátorít minket, hogy merjünk kérni Istentől. „Kérjetek és kaptok”.

Segíthet olykor, ha levelet írunk Istennek, saját szavainkkal kifejezve helyzetünket, vágyainkat, hálánkat, kéréseinket.

Istenre hallgatva

A Szentírás Isten szava. Ezért, ha Istenre akarunk figyelni, üzenetét akarjuk meghallani, feltétlenül figyelnünk kell erre a forrásra, ahol Isten kifejezte önmagát. Jézus Krisztus az a személy, akiben Isten teljesen megmutatta Önmagát, és minden üzenetének lényege Jézusban van. A Biblia egésze Jézusról szól. Jézus a Szentírás szíve és kulcsa.

A szentírás imádságos olvasásának számos módja van. Lectio Divina, vagy a lelkigyakorlatokból ismert ritmikus ima és az ignáci szemlélődés.

A Szentírás olvasása és imádkozása a keresztény lelki élet kiapadhatatlan forrása. 

A figyelem imái

Isten nemcsak a Szentírásban, vagy a liturgiában szólít meg, hanem az élet minden területén. A szerető figyelmesség imája, vagy exámen nagy segítség lehet abban, hogy egyre figyelmesebbekké váljunk Isten jelenléte iránt.

Az imádság tere

Nagyon hasznos, ha kialakítunk egy szent teret, egy imasarkot a szobánkban. Egy szentkép vagy ikon, egy gyertya stb. sokat segíthetnek az imádságra való ráhangolódásban. Kápolna, templom, az Oltáriszentség jelenlétével különlegesen segíthet Isten közelségét megtapasztalni. A külső csend is olyan valóság, amely nélkül aligha tudunk mélyen imádkozni.

Testtartásról

Testtartásunk sem közömbös az imában. Egész lényünk kapcsolatban van Istennel. Ha imádkozunk, a testünk is imádkozik. Érdemes ezért olyan testtartást választani, ami összeszedettséget ad, kifejezi a tiszteletet Isten iránt, ugyanakkor nem kényelmetlen, hogy 10 perc után másra sem tudunk figyelni, mint hogy sajog a térdünk. Az Istennek valóban odaadott idő elég aszkézis, nem érdemes kényelmetlen testtartással figyelmünket elterelni a lényegről.

Lelkigyakorlatok

Az imaélet fejlődésében rendkívüli módon segíthet egy néhány napos, személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat. Érdemes 3 napossal kezdeni, nem feltétlenül kell 8 naposat bevállalni az elején. 

Könyvek az imádságról

Az ima gyakorlása mellett, hasznos olvasni is az imáról, ahogy az ember nyelvtanulásnál is kezébe vesz nyelvtankönyveket. 

Ilyen művek:

Katekizmus imádságról szóló részei. A teljes negyedik rész a keresztény imádságról szól.

Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni.

Nemes Ödön: Ima és élet I.

Laczkó Zsuzsa: Barátok az Úrban - barátok az Úrral. Egy remek cikk a Szent Ignác-i imádságról.