A honlap neve:

Hivatástisztázás a jezsuitáknál

A honlap célja:

  1. A honlapon megjelenő szövegekkel, hang- és videóanyagokkal, gyakorlatokkal, a hivatástisztázásban szeretnénk segítséget adni, elsősorban olyanoknak, akikben felmerült a papi vagy szerzetesi (nem feltétlenül jezsuita) hivatás gondolata. A hivatástisztázásban komoly hangsúlyt kap az imaélet segítése. A honlap úgy is tekinthető, mint egy online hivatástisztázó lelkigyakorlatos tudásbázis.
  2. Érdeklődés felkeltése a jezsuita élet és hivatás iránt. Az esetleges érdeklődők támogatása, hogy elindulhassanak ezen az úton.
  3. Hivatásgondozóknak segítséget nyújtani hivatásgondozással kapcsolatos elméleti és gyakorlati anyagok közzétételével.

A honlap fenntartója:

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 462.

Szerkesztő:

Koronkai Zoltán SJ, koronkai.zoltan@jezsuita.hu

Tel: 30-4259337

1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 462.

A honlap készítői:

Tervező: Elek László SJ és Koronkai Zoltán SJ

Grafikus: Kappéter Ákos

Programozó: Kopacz Botond SJ