Jezsuitává válni hosszú folyamat eredménye. Sok szempontból hasonló egy házasság születéséhez: ahogy egy párkapcsolat az ismerkedés és az elköteleződés különböző fokozatain megy keresztül, hasonlóképpen a szerzetessé válásnak is megvannak a hasonló stádiumai.

Kötetlen ismerkedés

Az első fázis a kötetlen ismerkedés. Ez még elköteleződés nélküli, szabad ismerkedési szakasz. Ha párhuzamot keresünk a párkapcsolattal, akkor ez a „lazázás” időszakának felel meg. 

Az érdeklődő kapcsolatba lép egy számára elérhető jezsuitával, majd pedig a hivatásgondozóval. Időnként találkozgatnak, elbeszélgetnek. Egyre többet tud meg a jezsuitákról, Szent Ignácról - az olvasmányok és jezsuitákkal való találkozás révén.

Megkülönböztetés

Ez a fázis akkor jön, amikor az illető már erősebben érdeklődik a Társaság iránt, és fő kérdése az lesz, hogy jezsuita legyen-e, vagy sem, és kész belemenni egy komolyabb megkülönböztetési folyamatba. Ez a folyamat eltarthat néhány hónapig, de esetleg 1-2 évig is. A párkapcsolati analógia erre az együttjárás időszaka.

  • imaélete rendszeressé válik, a Jézussal való kapcsolata erősödik, elmélyül.
  • lekivezetője van, akivel rendszeresen találkozik.
  • bekapcsolódik valamilyen hivatástisztázó programba (Iránytű, hivatástisztázó Kurzus, Forum Ignatianum, lelkinapok, lelkigyakorlatok, stb.).
  • alaposabban informálódik a Társaságról, rendszeresen jár jezsuita rendezvényekre (nyílt nap, fogadalomtétel, szentelések, jezsuita közösség látogatása, stb.).
  • cölebsz életmódot él („a Jézus Társaságával jár”, amibe már nem fér bele más kapcsolat).

Jelöltség

Ha a megkülönböztetés eredménye az, hogy az érdeklődő döntött és jezsuita akar lenni, továbbá mi jezsuiták is úgy látjuk, hogy alkalmas, akkor elkezdődhet a jelöltség

A jelöltség a Társaság megismerésében való intenziv növekedés és a novíciátusi életre való közvetlen felkészülés ideje. A jelöltség ideje általában egy évig tart, de lehet rövidebb és hosszabb is. Párkapcsolati analógia a komoly együttjárás időszaka.

Examináció

Ez a rendbe való felvételhez szükséges vizsgálatot jelenti. Ha a tartományfőnök felveszi a jelentkezőt, akkor megkezdheti a novíciátust, és ezzel elindul a nem éppen rövid jezsuita képzés.