"Én viszont azt kérem tőletek, hogy legyetek forradalmárok, kérem, hogy ússzatok az ár ellen. Igen, azt kérem tőletek, hogy lázadjatok ez ellen a kultúra ellen, amely mindent időlegesnek tekint, és amely végső soron azt hiszi, hogy képtelenek vagytok felelősséget vállalni és nem vagytok képesek igazán szeretni. Én bízom bennetek fiatalok és imádkozom értetek."
Ferenc pápa

A riói ifjúsági világtalálkozó utolsó napján Ferenc pápa a világtalálkozót előkészítő önkéntesekkel találkozott. Rövid beszédében a hivatás kérdéseivel foglalkozott. Forradalomra és lázadásra hívott. De milyen értelemben? 

"Isten arra hív benneteket, hogy végleges döntéseket hozzatok, neki terve van mindnyájatok számára: ha ezt felfedezitek, ha válaszoltok a saját meghívásotokra, akkor önmagatok boldog megvalósítása felé haladtok. Isten mindegyikünket az életszentségre hív, hogy az ő életét éljük, de egy sajátos utat szán minden egyes embernek. Egyeseket a házasság szentségében megélt családi életen keresztül hív az életszentségre. Manapság vannak, akik azt mondják, hogy a házasság kiment a divatból. Tényleg kiment a divatból? (fiatalok kórusban: Nem!) A relativizmus és az ideiglenesség kultúrájában sokan azt prédikálják, hogy az az igazán fontos, hogy élvezzük a pillanatot, nem éri meg egy életre elköteleződni, nem éri meg végleges döntéseket hozni, „örökre”, mert nem lehet tudni, mit hoz a holnap. Én viszont azt kérem tőletek, hogy legyetek forradalmárok, kérem, hogy ússzatok az ár ellen. Igen, azt kérem tőletek, hogy lázadjatok ez ellen a kultúra ellen, amely mindent időlegesnek tekint, és amely végső soron azt hiszi, hogy képtelenek vagytok felelősséget vállalni és nem vagytok képesek igazán szeretni. Én bízom bennetek fiatalok és imádkozom értetek. Legyen bátorságotok, hogy szembe menjetek az árral. Legyetek bátrak a boldogságra is.

Az Úr egyeseket a papságra hív, hogy egy teljesebb módon ajándékozzák Neki önmagukat, hogy mindenkit a Jó Pásztor szívével szeressenek. Másokat arra hív, hogy szerzetes közösségben szolgálják: a monostorokban a világért mondott imáknak szenteljék magukat, vagy az apostoli élet különböző területein, mindenkinek adják önmagukat, különösen a legrászorultabbaknak. Sosem fogom elfelejteni azt a szeptember 21.-ét -17 éves voltam – amikor miután bementem gyónni a San José de Flores  templomba, először hallottam Isten hívását. Né féljetek attól, amit Isten kér tőletek! Megéri igent mondani Istennek. Az öröm Őbenne van!    

Kedves fiatalok, talán van köztetek, akinek még nem világos, hogy mit tegyen az életével. Kérjétek az Urat és Ő megmutatja az utat. Ahogy a fiatal Sámuel tette, amikor hallotta szívében az Úr kopogtató hangját, és nem tudta, mit mondjon. Éli pap segítségével végül válaszolt a hangra: „Szólj Uram, hallja a te szolgád”. Kérjétek ti is az Urat: Mit akarsz mit tegyek? Melyik utat kövessem?

(..)

Mindig számíthattok az imáimra és tudom, hogy számíthatok a tiétekre. Egy utolsó dolog: imádkozzatok értem."