Idén is elindul a Forum Ignatianum csoport, ahova olyan fiatalokat várunk, akik érdeklődnek a jezsuita szerzetesi élet iránt. Műhelymunka keretében adunk lehetőséget a Jézus Társasága karizmájának és életmódjának jobb megismerésére. 

Témáink:

 • Ki volt a rendalapítónk és mi a jelentősége számunkra?
 • Mi a rendünk küldetése? 
 • Milyen a jezsuita imádság?
 • Hogyan éljük ma a szerzetesi fogadalmainkat?
  • Mi értelme van az engedelmességnek egy olyan világban, ami oly nagyra értékeli az egyéni szabadságot?
  • Lemondani a szexuális életről, amikor az az egyik legörömtelibb az emberi létben?
  • Miért akarunk szegényen élni, amikor szinte mindenki arra törekszik, hogy többet keressen? 
 • Mit jelent a benső szabadság, vagy ahogy Szent Ignác mondja: az „indifferencia”?
 • Miért akarunk ragaszkodni az Egyházhoz, amikor sokan mondják, hogy „Jézus igen, egyház nem”?

Időpontok:

Forum Ignatianum hétvégék (ezek a legfontosabb alkalmak):

2014. október 31. péntek este – november 2. vasárnap este

2015. február 13. péntek este – február 15. vasárnap délután

Egyéb alkalmak:

Kirándulás a novíciusokkal és a jelöltekkel 2014. november 2. vasárnap

Virrasztás jezsuita hivatásokért 2014. november 9. vasárnap 20.00, részletek itt.

Kaszap István zarándoklat, 2014. december 20. szombat

Vízen járók éjszakája: 2015. március 14-15 (szombat éjjel), részletek itt.

Húsvéti misszió, 2015. április 2-5.

Pünkösdi gyalogos zarándoklat Csíksomlyóra 2015. május 21-25

Ajánlott programok:

Lectio Divina, ádvent és nagyböjt keddjei, 20.00

8 napos lelkigyakorlat, részletek itt.

4 napos lelkigyakorlat, részletek itt

A program vezetői:

 
Jelentkezés:
A programba csak személyes beszélgetés után lehet bekapcsolódni: Koronkai Zoltán SJ