Jezsuita önkéntes év

A Jezsuita Önkéntes Év fiataloknak nyújt életre szóló tapasztalatot közösségről és szolgálatról egy főállású szolgálat keretében. Önkénteseink a keresztény hitet élik meg a tevékeny szolgálat különböző területein. Az önkéntesség, a szent ignáci lelkiség, a szociális igazságosság, a közösség és az egyszerű életstílus értéken alapszik. Feladatuk, hogy megnyissák gondolataikat és szívüket Egyházunk küldetésében: a hit terjesztésében és az igazságosság előmozdításában. Mindezt együttlakó közösségként élik meg, egyszerű életstílusban. Így lesz az önkéntes feladatai iránti elkötelezettségének köszönhetően a környezete számára jel: az önzetlen, a másokért ellenszolgáltatás nélkül végzett szolgálatnak a jele. 

http://hivatas.jezsuita.hu/programajanlo/sajat-programjaink/jezsuita-onkentes-ev

Önkéntesség a Manréza Lelkigyakorlatos Házban, Dobogókőn

Olyanoknak, akik csendes és a természethez közeli helyen 3-6 hónapra, vagy akár egy évre szeretnék elkötelezni magukat az önkéntes szolgálatra. Az önkéntes idő az ima és a munka ötvözetéből áll: a tevékenység a lelkigyakorlatos házhoz kapcsolódó munkák végzését jelenti napi 4 órában, és ugyanennyi időt kérünk a lelki élet művelésére: napi 2 óra ima, szentmise, lelki olvasmány és rendszeres lelki vezetés. A házunk légköréhez tartozik a csend és a lelkigyakorlatozók iránti figyelem és tisztelet. Aki vállalja ezen feltételeket, és szeretne időt szakítani önmagára, hogy a csend és mások szolgálata által bontakozhasson élete iránya, hivatása, szeretettel várjuk a Manrézába.

Információ: Vízi Elemér SJ, http://manreza.hu/

Önkéntesség a Párbeszéd Házában

http://www.jezsuita.hu/taxonomy/term/121

Önkéntes év külföldön

A: önkéntes közösségekben Nyugat Európában

Lehetőség van egy évet külföldön eltölteni önkéntes szolgálatban. A jezsuiták által szervezett program során különböző országokból származó fiatalok kisközösségekben élnek, a napjaikat munkával töltik, valamilyen szociális szolgálatot végeznek, szegényekkel foglalkoznak. A fiatalok lelki fejlődését jezsuita atyák és munkatársaik segítik.

Az önkéntes év igen jó alkalom szokott lenni fiatalok számára, hogy az élet mélyebb értelmére rácsodálkozzanak és emberségükben, hitükben növekedjenek, tisztábban  látva ezáltal hivatásukat.

A program az USA-ban látott napvilágot. Napjainkban Európában országban is létezik (pl. Anglia, Németország). A közös karta, amelyhez minden ország a saját módján igazodik, 4 pilléren nyugszik.

Ezek a következők:

 • Szegények szolgálata
 • Közösség – Együtt-lakás, egyszerű életvitel
 • Humán képzés – Indító hétvége, rendszeres hétvégék és megosztások, európai találkozó
 • Lelki fejlődés – Jezsuita és laikus segítők, hogy „mindenben Istent keressük és találjuk!”

 Mit ajánl Neked?

 • Lakóhelyet (Németország, Anglia, a francia program jelenleg szünetel)
 • Munkahelyet
 • Lelki kísérést
 • Finanszírozást

Mit vár Tőled?

 • Teljes elköteleződést egy iskolaévre
 • Keresztény motivációt
 • A 4 pillérrel való azonulást

Tanúságtételek: Margit és Bálint tapasztalatai.

További információ:
http://jvcbritain.org
http://j.v.e.free.fr

JVC: Jesuit Volonteer Community, Franciaországban: JVE: Fiatal (Jeunes), Önkéntes  (Volontaires), Európainak  (Européens)

Egyéb ajánlat: 

Önkéntesség a Sanktblasien-i jezsuita gimnáziumban: http://berufung.jesuiten.org/angebote/sanktblasien/

B: Afrika, Ázsia, Dél Amerika

A német jezsuita provincia szervezésében: http://www.jesuitenmission.de/volunteers.html

http://berufung.jesuiten.org/angebote/jesuitvolunteers/